Zdraví, bezpečnost a kvalitní život

Naši spolupracovníci a zákazníci právem očekávají, že jim poskytneme bezpečné místo, kde budou moct pracovat a nakupovat. Zavázali jsme se rozvíjet a udržovat kulturu, v níž je bezpečnost nedílnou součástí všeho, co děláme. Nevytváříme jen bezpečné pracoviště, ale zaměřujeme se také více i na zdraví a kvalitní život. Kvůli omezením, která byla zavedena v souvislosti s pandemií COVID-19 vzrostlo vyhledávání podpory duševního zdraví na internetu o 39 %, zatímco fyzická aktivita naopak výrazně poklesla. Naší prioritou je podporovat naše spolupracovníky a pomáhat jim, aby se po fyzické i psychické stránce cítili co nejlépe.

Cíle udržitelného rozvoje

Cíl udržitelného rozvoje č. 3 je zaměřen na podporu zdraví a kvalitního života pro všechny

Chceme, aby naši spolupracovníci byli v co nejlepší fyzické i psychické kondici, a to jak v práci, tak doma. Zdraví, bezpečnost a kvalitní život jsou pro nás zásadní a držíme se naší vize, že při práci nebo nakupování v Tescu by se nikomu nemělo nic stát.

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 usiluje o posílení globálního partnerství pro udržitelný rozvoj

V rámci našeho programu udržitelnosti spolupracujeme s průmyslovými a nevládními organizacemi a dodavateli, abychom přispěli k cílům udržitelného rozvoje, pokročili v jejich plnění a zvýšili odolnost a udržitelnost našeho podnikání. Naše spolupráce s odborovým svazem USDAW se konkrétně zaměřuje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a posiluje ochranu našich spolupracovníků. Naším cílem je ve spolupráci s partnery v oblasti zdraví a kvalitního života poskytnout našim spolupracovníkům a jejich rodinám přístup ke zdrojům na podporu zdraví a kvalitního života, které mohou využívat v práci i doma.

Péče o zdraví, bezpečnost a kvalitní život našich spolupracovníků je odpovědností, která je pro nás zásadní a kterou všichni ve společnosti Tesco sdílíme. Naší prioritou je zajistit, aby všechny naše obchody byly bezpečné a zdravé pro naše spolupracovníky, zákazníky a komunity, kterým sloužíme.

Bezpečné místo pro práci i nakupování

Bezpečí našich spolupracovníků a zákazníků je pro nás velmi důležité. Uplatňujeme bezpečnostní opatření, která přesahují zákonné požadavky.

 • Proto jsme se v loňském roce zaměřili na snížení počtu úrazů, při níž dojde k dočasné pracovní neschopnosti.
 • Do všech našich hypermarketů ve střední Evropě jsme nechali nainstalovat automatické defibrilátory.  V České republice jich je 90. Tyto defibrilátory jsou nyní v případě potřeby k dispozici našim spolupracovníkům i zákazníkům.
 • I nadále zlepšujeme kurzy první pomoci, které v našich kancelářích nabízíme, a v současné době je běžně začleňujeme do úvodního školení všech našich spolupracovníků v prodejnách.
 • Pro naše spolupracovníky jsme zahájili kampaň bezpečné jízdy a připravili simulace dopravních nehod , aby si je zkusili „na vlastní kůži“. Díky nim přispíváme ke vzdělávání našich týmů a motivujeme lidi, aby více mysleli na vlastní bezpečné chování za volantem.
 • 77 % spolupracovníků věří, že Tesco podporuje jejich zdraví a kvalitní život.

Držíme se naší vize, že při práci nebo nakupování v Tescu by se nikomu nemělo nic stát. Kromě bezpečnosti se snažíme, aby Tesco bylo zdravějším místem pro práci.

 

Podporujeme fyzické zdraví a zdravou výživu

Pro spolupracovníky celé společnosti Tesco pořádáme akce týkající se zdraví, které se zaměřují na drobné kroky, jež mohou naši spolupracovníci podniknout, aby vedli zdravější život. Abychom podpořili fyzické zdraví a zdravou výživu, zaměřili jsme se na: 

 • Podporu lepší výživy, zdravého těla a zdravé mysli.
 • Snažíme se našim spolupracovníkům pomáhat žit zdravějším a udržitelnějším způsobem života, aby se cítili co nejlépe, a to jak v práci, tak doma.

Flexibilita a vstřícnost vůči rodinám

Od července 2021 jsme zavedli nové benefity, které jsou jedinečné nejen pro maloobchodní sektor, ale i pro český trh. Společnost Tesco poskytne zvláštní podporu kolegům, kteří již založili nebo teprve zakládají rodinu. Společnost také poskytne větší podporu všem spolupracovníkům, kteří se vracejí do práce po dlouhodobé pracovní neschopnosti způsobené vážnou nemocí nebo úrazem. Díky této podpoře již čerpali tyto výhody

 • 171 koegyň využilo možnost doplacení mateřského příspěvku až do 100  % výše mzdy

 • sedmkrát byl již využit týden placeného volna na zákrok spojený s asistovanou reprodukcí 

 • Po dlouhodobé nemoci již 24 kolegů využilo možnost pracovat na částečný úvazek, za který je jim vyplácena plná mzda.

Od ledna 2022 se změnila otcovská dovolená. Z tohoto důvodu jsme tento benefit změnili tak, že našim spolupracovníkům dorovnáváme otcovskou dovolenou až do výše 100 % průměrné čisté mzdy bez ohledu na právní svazek v jakém partneři žijí.

Podpoříme také ty, kteří nemají zákonný nárok na otcovskou dovolenou, a poskytneme jim dvoutýdenní placené volno.

„Celý balíček benefitů podporující rodinu je určitě super věc. Ať už se jedná třeba o dárkový koš nebo volno, díky kterému mohu být s rodinou.

V následujících týdnech očekáváme další (zatím bezejmenný) přírůstek do rodiny a právě 100% dorovnání mzdy během otcovské dovolené se mě bude týkat, takže za mě je to určitě skvělá novinka. S Richardem jsem tuto dovolenou nečerpal, ale teďka plánuju využít celých 14 dní a pomáhat doma, co to jen půjde.

Jedinou nevýhodou tak je, že když toho doma bude moc, tak už nemám v kapse žádnou pořádnou výmluvu, abych se mohl schovat v kanceláři.“

- Jakub, manažer týmu zásobování

Podpora duševního zdraví

 

Usilujeme o snížení stigmatu spojeného s duševním zdravím a pomáháme lidem lépe pochopit, jak lze zlepšit duševní zdraví.

Vzhledem k tomu, že i nadále rozšiřujeme nabídku zdrojů na podporu zdraví a kvalitního života, podněcujeme naše spolupracovníky, aby na pracovišti využívali aktivit zaměřených na kvalitní život a podporu jejich duševního zdraví.

Podporujeme naše spolupracovníky v celé společnosti Tesco tím, že jim nabízíme přístup k řadě nástrojů a zdrojů.

 • Podporujeme zdravý životní styl a pohyb prostřednictvím dotované karty MultiSport
 • Během roku poskytujeme našim spolupracovníkům ovoce zdarma
 • Pořádáme ochutnávky našich výrobků vlastní značky, kde představujeme naše výrobky s nižším obsahem soli, cukru a tuku
 • Pořádáme týden zdraví, během kterého nabízíme⁠ pomoc, podporu a tipy pro zdravý životní styl
 • Publikujeme inspirativní články na podporu duševního zdraví.
 • V rámci Club card pro zaměstnance mají naši spolupracovníci slevu na potraviny, díky které mají vše potřebné ještě dostupnější

 

Pokud jde o zdravý život našich spolupracovníků v práci i mimo ni, budeme je v něm i nadále podporovat. Budeme aktivně prosazovat a propagovat naši nabídku v oblasti zdraví a kvalitního života, abychom zvýšili povědomí o ní a její využívání, a abychom měli pro všechny nabídku v oblasti duševního, fyzického a finančního zdraví, která zajistí, že všichni kolegové jsou plně podporováni.