Vzdělávací a rozvojové programy

Dlouhodobé a trvalé pracovní příležitosti a rozvoj dovedností mají zásadní význam pro dlouhodobou socioekonomickou udržitelnost a růst. Jako jeden z největších zaměstnavatelů se zavazujeme pomáhat rozvíjet novou generaci talentů a vybavit naše spolupracovníky dovednostmi, které potřebují ke svému dalšímu rozvoji. Jádrem našeho podnikání jsou naši kolegové, díky kterým můžeme poskytovat služby našim zákazníkům, a náš závazek vůči nim nebyl nikdy silnější.

Vybrané cíle udržitelného rozvoje.

Cíl udržitelného rozvoje č. 1 Konec chudoby

usiluje o vymýcení chudoby ve všech jejích formách. Naše zásady odměňování jsou založené na jednoduchosti, spravedlnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Plat všech spolupracovníků společnosti Tesco převyšuje minimální mzdu. Současně se snažíme zajistit, aby mladí lidé, a zejména ti, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, mohli získat pracovní zkušenosti a odbornou přípravu, díky čemuž se snižuje riziko chudoby.

Cíl udržitelného rozvoje č. 4. Kvalitní vzdělání

usiluje o zajištění rovného přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporu celoživotního vzdělávání pro všechny. Díky našim školícím programům a programům rozvoje dovedností mají všichni naši spolupracovníci šanci se uplatnit. Zavazujeme se pomáhat mladým lidem rozvíjet jejich pracovní dovednosti.

Cíl udržitelného rozvoje č. 8 Důstojná práce a ekonomický růst

podporuje inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny. Významně přispíváme komunitám, ve kterých působíme, a to jak přímým poskytováním důstojných pracovních míst, tak podporou zaměstnanosti prostřednictvím našeho dodavatelského řetězce.

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů

je založen na důležitosti spolupráce. Rozvíjíme naše možnosti pro získání odborných příprav a dovedností a nabízíme konkurenceschopný a spravedlivý balíček odměn založený na zásadních podnětech našich spolupracovníků.

Zvyšujeme a měníme kvalifikaci našich zaměstnanců, abychom vyhověli požadavkům na současná i budoucí pracovní místa. Zároveň pomáháme mladým lidem zlepšit jejich pracovní dovednosti a poskytujeme jim cenné zkušenosti pro nastartování jejich kariéry.

Rozvoj kariéry, dovedností a vůdčích schopností

Celá společnost Tesco dosáhla v těchto oblastech dobrých výsledků. Z našeho průzkumu vyplynulo, že naslouchání ze strany manažerů je důležitým faktorem, který přispívá k tomu, že naši spolupracovníci doporučují Tesco jako skvělé místo pro práci.

88 % kolegů a kolegyň souhlasí s tím, že měli příležitost se za uplynulý rok naučit něco nového.

Rozvoj dovedností a kariérní růst

Trh práce se rychle vyvíjí a my víme, že je třeba rozvíjet dovednosti našich spolupracovníků, které jim v budoucnu pomohou uspět. Kromě toho, že rozvíjíme jejich stávající dovednosti, jim poskytujeme i příležitost rekvalifikovat se v oboru, ve kterém se očekává nárůst poptávky. Současně se věnujeme potenciálu našich talentovaných spolupracovníků, abychom mohli využívat dovednosti, které budeme v budoucnu potřebovat.

Za tímto účelem byl vytvořen nový tým pro strategické plánování pracovní síly, který nám pomáhá utvářet budoucí nabídku a poptávku po pracovní síle a zásadních dovednostech, rolích a typologických skupinách odborných činností, které bude společnost Tesco potřebovat k dosažení cílů své strategie.

Snažíme se mladým lidem poskytovat příležitosti rozvíjet jejich pracovní dovednosti a odstartovat kariéru. Vždy hledáme mladé a motivované lidi – absolventy středních a vysokých škol – kteří budou budoucností našeho podnikání. Zaměstnáváme 746 zaměstnanců na plný nebo částečný úvazek mladších 25 let, především v našich prodejnách, ale také v centrální kanceláři. Abychom mladým lidem pomohli získat pracovní zkušenosti.

Nabízíme také stáže nebo praxe pro učně v našich prodejnách, které jim umožní vyzkoušet si, jaké to je pracovat v maloobchodě. V loňském roce jsme v našich prodejnách pomáhali školit téměř 550 učňů.

Program "Graduates" v centrální kanceláři

Náš program pro absolventy a absolventky vysokých škol nabízí jedinečnou příležitost těm, kteří uvažují o kariéře v naší centrální kanceláři. Tento program umožňuje vyzkoušet si práci na různých pracovních pozicích v rámci týmů z různých oddělení našeho podniku.

Program "Young Leaders"

Tento program je určen mladým lidem, kteří právě ukončili středoškolské vzdělání. Jeho cílem je zajistit jejich rozvoj pro manažerské pozice v oblasti provozoven či distribuce. Tento program nabízí cílené školení, které účastníkům umožní získat technické a sociální dovednosti potřebné k vedení týmu.