Začleňování lidí se změněnou pracovní schopností

Lidé se změněnou pracovní schopností přestavují jednu z klíčových skupin, které se snažíme kontinuálně podporovat v rámci naší strategie v oblasti diverzity a inkluze. Vzhledem k tomu, že více než 7,2 % lidí v produktivním věku v České republice uvádí, že má nějaké zdravotní postižení, zaměstnávání v rámci této skupiny osob v porovnání se srovnatelnými subjekty zaostává.

Jako velký zaměstnavatel máme právní závazek zaměstnávat určité procento kolegů se změněnou pracovní schopností nebo spolupracovat se společnostmi, které tyto osoby zaměstnávají. Je nám ctí oznámit, že jsme v roce 2021 tento závazek splnili.

Osoby se změněnou pracovní schopností ve společnosti Tesco Česká republika v roce 2022:

  • 3,9 % stávajících kolegů a kolegyň oficiálně patří mezi osoby se zdravotním postižením.
  • 4,3 % stávajících kolegů a kolegyň se označuje za osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním.

Zavázali jsme se spolupracovat s externími partnery, a jsme proto rádi, že jsme naši spolupráci rozšířili o Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který se věnuje podpoře a zvyšování povědomí o zaměstnávání lidí se změněnou pracovní schopností.

Naším dalším partnerem v oblasti rozmanitosti a začleňování je organizace OPIM, která na trhu je více než 20 let a věnuje se daným tématům. Zároveň jsme se připojili k platformě D&I Shapers, kde chceme mezi ostatními firmami sdílet to, co nám funguje a přenést některé iniciativy k nám do společnosti.

Podpora kolegyň a kolegů s vážnými zdravotními problémy

V minulém roce jsme zavedli Pravidla pro postupný návrat do zaměstnání po dlouhodobé pracovní neschopnosti. Návrat do pracovního procesu po delší časové době způsobené onemocněním může být velmi náročný – z fyzického i psychického hlediska. Někdy může ztráta sebedůvěry zpomalit zotavení po léčbě. Tato pravidla umožňují kolegům na provozovnách, v kancelářích i v rámci našeho distribučního centra odpracovat během prvních 4 týdnů po návratu do zaměstnání pouze polovinu sjednané pracovní doby, přičemž společnost Tesco jim uhradí mzdu v plné výši.

28 kolegů a kolegyň využilo této příležitosti během posledních 12 měsíců.

Olga Velčovská, Pracovnice obchodního provozu

"Po tak vážné nemoci, kdy jsem si nebyla jistá, zda vůbec někdy budu ještě pracovat, mi Tesco poskytlo možnost vrátit mezi kolegy a do prostředí, které znám. Velmi oceňuji benefit postupného návratu, díky kterému pracuji první měsíc na poloviční úvazek, mohu si rozvrhnout směny v návaznosti na svůj plán rekonvalescence a nemusím mít strach o příjem, neboť dostávám první 4 týdny stejnou mzdu, jako bych pracovala při svém sjednaném úvazku."

Chtěli bychom do svých řad přivítat více nových kolegů a kolegyň s hendikepem, zejména pak v rámci kancelářských pozic. Kolegům a kolegyním s hendikepem, který by jim bránil skloubit práci se svou obtížnou životní situací nabízíme proto možnost pracovat více z domova. Čas od času může být fyzická přítomnost těchto kolegů a kolegyň na pracovišti nezbytná, avšak standardem bude právě práce z domova.

Zásady pro pracovní prostředí

V době zveřejnění naší loňské zprávy jsme se rozhodli představit tzv. Zásady pracovního prostředí. Jedná se o určitou příručku pro naše vedoucí pracovníky pro to, jakým způsobem podporovat osoby se změněnou pracovní schopností a pomáhat jim překonávat praktické dopady jejich postižení.

Zároveň jsme provedli za odborné spolupráce měření parametrů centrální kanceláře, ze kterého vyplynula připravenost a funkčnost našeho pracovního prostředí.

Musíme přiznat, že jsme prozatím nedosáhli plánovaného pokroku a dané zásady dosud nebyly vydány.

Věříme, že budeme schopni tento přístup otestovat v závěru tohoto roku v našich kancelářích. O výsledcích vás budeme informovat v příští zprávě.