Nasloucháme našim kolegyním a kolegům

Dvakrát ročně – v lednu a červenci – provádíme anonymní průzkum mezi všemi kolegy a kolegyněmi (“Tvůj názor je důležitý”), který nám umožňuje získat lepší představu o tom, jaké to je pracovat pro Tesco.

Ještě důležitější, než samotné naslouchání je přijímání vhodných opatření na základě zpětné vazby – proto mají manažeři přístup k výsledkům na úrovni jednotlivých týmů, díky čemuž mohou posoudit postoje kolegů a kolegyň a vytvořit se svými týmy akční plány.

Z výsledků našeho posledního průzkumu vyplývá, že v porovnání s předchozími roky má více kolegů a kolegyň pocit, že ve společnosti Tesco mohou být sami sebou bez obav z odsuzování, a že se stáváme inkluzivnější organizací.

(Statistika z interního zaměstnaneckého průzkumu v roce 2022.)

Ocenění a uznání

Jsme hrdí na to, jakým způsobem se nám daří budovat firemní kulturu, kde má každý pocit sounáležitosti. A je nám ctí, že se nám za tyto naše aktivity dostává uznání. Níže jsou uvedena některá z ocenění, která společnost Tesco v roce 2021 získala za svou práci při podpoře diverzity a inkluze.

  • Tesco získalo ocenění LEADER v kategorii TOP Odpovědná velká firma, což nás řadí mezi špičku nejlepších firem v České republice v oblasti řešení udržitelného podnikání.
  • Druhé ocenění v kategorii TOP Odpovědné firmy vstřícné k ženám, kdy porota zařadila Tesco mezi 3 nejlepší firmy v oblasti systematického upevňování zastoupení žen ve firemním prostředí, podpory jejich talentu a možnosti sladit rodinný život a kariéru.
  • Třetí ocenění v kategorii Diverzita a inkluze, kde jsme získali ocenění a uznání za komplexní přístup k problematice různorodosti.
  • Zároveň jsme převzali od Ministerstva práce a sociálních věcí cenu za podporu lidí, kteří nejsou oficiálně pečujícími.