V Tesco je každý vítán

Podpora kultury, která zapojuje všechny, není jen něco, co děláme. Tento přístup odráží to, kým jsme, jakým způsobem přemýšlíme a čeho si ceníme. Jedná se o způsob vzájemné spolupráce, který rovněž našim kolegům a kolegyním pomáhá zajistit si respekt a podporu ze strany svých nadřízených.

 

Vytváření inkluzivní kultury

Jedním ze závazků je zajistit změnu chování a jednání  nezbytnou pro budování inkluzivního pracovního prostředí.

Cílem e-learningu zaměřeného na začleňování, který je určen všem kolegům, je porozumět a dostat do povědomí inkluzi a diverzitu, a to na všech úrovních společnosti. K dnešnímu dni tento vzdělávací program absolvovalo více než 7 200 kolegů a kolegyň, přičemž v současné době jde o povinnou součást nástupního procesu a zapracování u všech nováčků naší společnosti.

Pravidelně také pořádáme worskhopy na téma Jak být inkluzivním lídrem. Jsme hrdí na to, že do června 2022 jej absolvovalo již 23 % našich manažerů/manažerek. Tento workshop nám pomáhá dosáhnout společného pohledu na to, jak chápeme a překonáváme předsudky a vytváříme inkluzivnější kulturu v jednotlivých týmech.

Všichni členové našeho Leadership týmu taktéž absolvovali workshop Masterclass Inclusion a 28 manažerů se zúčastnilo semináře Živé knihovny (Human Library), jehož cílem je vyzkoušet si, jaké to je být v dnešní společnosti odlišný, mít možnost prozkoumat lidské předsudky a preference, i to, jakým způsobem tyto aspekty ovlivňují styl vedení lidí. 

Radka Lišková, manažerka tréninku a rozvoje

Aktivity, které přinášíme kolegyním a kolegům  jednoznačně přispívají v to, aby “V Tesco je každý vítán” nebylo jen frází, ale stávalo se přirozenou součástí kultury, což se dle mého názoru více než daří. A není to jen o workshopech a aktivitách, ale hlavně tím, že se touto tezí kolegové a manažeři řídí…ne protože musí, ale protože to tak sami cítí. Každý DI workshop je jedinečný a na každém z nich si já sama uvědomuji, kolik jedinečností kolem sebe máme, kolik přístupů a odlišností je potřeba. A i když si o sobě troufnu tvrdit, že patřím mezi obrovsky otevřené lidi, tak i já sama se s každým workshopem posouvám dál.  Vidím obrovský posun v tom, kde bylo Tesco v rámci tohoto přístupu před několika lety a kde je teď. Ten rozdíl vnímám hodně pozitivně nejen já, ale právě i kolegové/gyně, se kterými se pravidelně setkávám na workshopech s danou tématikou . Pomalu, ale jistě, a hlavně přirozeně se tento přístup stal naší DNA a díky tomu se vytvořila jedinečná kultura.”

V rámci nového způsobu hodnocení výkonnosti Tvůj přínos nesou naši manažeři odpovědnost za vytvoření otevřené a příznivé kultury, kdy hodnocení podléhá to, JAK věci děláme, i to, CO děláme.

Chceme, aby naše podnikání odráželo komunity, a to nejen v České republice, ale také všude, kde Tesco podniká. Za tímto účelem jsme si rovněž interně stanovili genderové a etnické cíle, abychom zvýšili diverzitu v populaci našich nejvyšších globálních lídrů.