Program pro učně a učnice

Jako pro jeden z velkých retailových řetězců je pro nás spolupráce se školami a poskytnutí prostor pro odbornou praxi důležité. Celkem spolupracujeme s 36 odbornými  školami, učilišti a v neposlední řadě se studenty, kteří mají speciální potřeby v oborech jako je prodavač/ka, pekař/ka nebo nyní nově obor skladník/ce, kdy chceme i nadále rozšiřovat obory, kterým může naše podnikání pomoci právě při odborném výcviku.

Za poslední rok docházelo na praxi do našich provozoven více než 540 učňů a učenek v rámci České republiky.

O to více nás těší, pokud studenti těch škol, kteří s námi studovali zůstávají v našich řadách a pracují v Tesco kolektivu.

Monika Hubáčková

“Jsem ráda, že jsem po ukončení školy našla uplatnění a rovnou u zaměstnavatele, u kterého jsem docházela na praxi. Tesco mi umožnilo po ukončení školy užít si prázdniny a od září nastoupit do pracovního poměru na pozici Pekař/ka."

„Oceňujeme dlouholetou spolupráci, kdy praxi v Tesco z našeho střediska absolvovalo více než 29 žáků. V loňském školním roce nám ze šesti absolventů získalo „Absolventský list“, který uděluje Asociace pekařů a cukrářů České republiky žákům, kteří absolvovali závěrečné zkoušky s výbornými výsledky.

Oceňujeme komunikaci s vedením i pracovníky Tesca, kteří přicházejí do kontaktu právě s našimi žáky. Pro žáky je zároveň důležité poznat rozdílnou  pracovní náplň než v běžné pekárně, které se v Tesco dostává.

V posledních letech se na obor stále častěji hlásí žáci se změněnou pracovní schopností. Těmto dětem jsou k dispozici asistenti, a právě Tesco nám v těchto případech vychází vstříc. Snaží se spolu s námi zařadit tyto děti spolu s asistenty do běžného pracovního procesu.”  Adriana Henslerová, Mistrová odborného výcviku – Třinec

I naši kolegové jsou těmi, kteří zaučují a podporují všechny bez rozdílu v získání dovedností a zkušeností.  Častokrát jsou to oni sami, kteří jsou „mistry“ daného odborného výcviku, a to v každodenní činnosti bez ohledu na to, jestli je to učeň, brigádník nebo kolega/kolegyně v pracovním poměru.

Podpora a vzdělání je nedílnou součástí pro všechny generace a mezigenerační dialog a sdílení znalostí tak pomáhá naší společnosti růst.

Jana Jindráčková, Manažerka směny

„Častokrát jsem se setkávala se situacemi a tvrzením,  že moje generace se hůře nebo vůbec nenaučí pracovat v různých IT systémech a nepřizpůsobí se novým způsobům práce, které odráží měnící se dobu. Ano, práce na provozovnách je mnoha ohledech složitá, těžká a je za ní více nežli se může člověku zdát. Předávat naučené znalosti a osvojené dovednosti mladším ročníkům nebo mým vrstevníkům je součást mé denní práce, a tak by to mělo být všude. Jsem ráda, že Tesco v tomto ohledu nabízí možnosti všem, kteří o to mají zájem a nebojí se jich využít.“