Mladí kolegové a kolegyně

Jak začlenit další generaci kolegů a kolegyň v rámci pracovního prostředí a jak přistoupit k jejich obecné i odborné přípravě, která by jim umožnila zvládnout všechny nároky zaměstnání – to je důležitá výzva pro celou řadu organizací. Mladá generace může přinést nové nápady i odlišné pohledy na problémy, se kterými se organizace potýká. Mohou zaměstnavateli rovněž umožnit získat větší přehled o tom, co mladý zákazník od nakupování očekává.

Mladší kolegové a kolegyně do práce často přicházejí přímo ze škol, případně bez jakýchkoliv pracovních zkušeností. Může jít u nich v tomto ohledu o velkou změnu, zejména pokud jde o školní prostředí, kde jim řadu let jejich každodenní životy organizovali učitelé a rodiče. V začátcích, kdy si zvykají na pracovní prostředí, tedy mohou vyžadovat zvláštní podporu a flexibilnější přístup k řízení. Pokud se však mladším kolegům a kolegyním dostane správné podpory a řízení, mohou se stát hodnotnými členy týmu. 

Tesco je organizace, kde je systém firemních hodnot a nastavení té správné kultury naprostou samozřejmostí.

Pokud se tedy mladí lidé rozhodnou zahájit svou profesní dráhu v naší společnosti, budou mít možnost seznámit se s fungováním moderní organizace a podnikání. Mladým kolegům a kolegyním nabízíme celou řadu různých příležitostí rozvoje, např. s ohledem na měkké (soft) dovednosti nebo odborná školení, umožňujeme jim čerpat zkušenosti od mentorů, případně si rozvíjet jazykové dovednosti anglického jazyka v rámci každodenní práce, ale i díky online platformě Voxy.

Z meziročních údajů vyplývá, že v porovnání s celospolečenským průměrem zaměstnáváme méně lidí v produktivním věku 18 až 24 let (ČR - 11 %).

Libor Průša, Manažer kvality a provozních standardů

"Při vstupu do nového zaměstnání je myslím potřeba podpořit každého nového člena týmu, mladou generaci o to víc, že ten krok po skončení školy do prvního zaměstnání je o to náročnější, neboť nemají předchozí zkušenost.

Je užitečné vzpomenout si na vlastní začátky po škole a uvědomit si, jak je dostatečná podpora důležitá, já konkrétně si nedovedu představit, jak bych na své první pozici uspěl, kdybych od svého tehdejšího manažera nedostal podporu, jakou jsem od něj dostal.

Začátek spolupráce byl určitě složitější, jako manažer máte někdy tendenci očekávat od podřízených určité věci automaticky, to ale v našem případě úplně nefungovalo, bylo potřeba si spolupráci nastavit od naprostých základů a opravdu všechny výstupy kontrolovat a dávat na ně podrobnou zpětnou vazbu.

Věřím, a mně se to vyplatilo, že vynaložený čas a energie se vám v budoucnu vrátí."