| LGBT+

LGBT+

Ve společnosti Tesco se snažíme zajistit, aby se každý cítil uznávaný a respektovaný. Pravidla pro podporu rodin jsou inkluzivní a garantují stejný přístup bez ohledu na rodinný stav nebo sexuální orientaci. Zároveň již nyní v kolektivní smlouvě garantujeme některé výhody registrovaným párům.

Zde je několik našich úspěšných programů, které budou formovat naši budoucí LGBT+ strategii:

Stanovili jsme si cíl pořádat pravidelný Festival diverzity – vzdělávací cyklus programů o diverzitě a inkluzivní kultuře, jehož cílem je prezentovat odlišné pohledy na individualitu a jedinečnost a podporovat pracovní prostředí, kde bude respektována zásada rovného zacházení. Letošní téma znělo „Stavíme mosty, které spojují“, přičemž některé webináře a aktivity se zaměřovaly na sdílení příběhů a zkušeností našich LGBT+ kolegů a kolegyň.

Letos jsme se připojili k Pride Business Foru, a to v rámci závazku k podpoře a otevřenosti s ohledem na LGBT+ komunitu. Cílem tohoto fóra je podporovat zásady rovnosti v pracovním prostředí a LGBT+ diverzity i samotné zaměstnance v rámci jejich úsilí o spravedlivé zacházení.

Povzbudili jsme naše kolegy a kolegyně, aby podpořili LGBT+ komunitu duhovými doplňky během konání srpnového festivalu Prague Pride a založili jsme při této příležitosti interní pracovní skupinu kolegů „Pride at Tesco“, která se problematice komunity a zlepšování pracovních podmínek a rovnosti bude dále věnovat.

Artur Beňa , Manažer provozní jednotky

„Oceňuji, že se Tesco staví jakožto zaměstnavatel ke komunitě LGBT+ tak, jak se staví. Určitě je nejen pro mě důležité, že přijímá a staví lidi z LGBT+, a nejen této komunity na stejnou úroveň, jako všechny ostatní, což dokazuje nejen tím, že aktivně informuje veškeré zaměstnance o různorodosti lidí mezi námi, ale také nedělá rozdíly v oblasti benefitů například pro rodinu. Proměna, a to asi jakákoli je pro člověka složitá a náročná, tedy samozřejmě nejen pro něj, ale také pro jeho okolí. Znám mnoho lidí, pro které bylo vše mnohem složitější a bohužel i ty, kteří to vzdali, a to hlavně z důvodu, že nebyli přijati a podpořeni svým týmem a nadřízenými tak, jako já v Tescu.“