Transparentní odměňování

Společnost Tesco jako zaměstnavatel prosazuje rovnost odměňování. V rámci centrální kanceláře má každá pozice mzdové rozpětí, které se nemění dle pohlaví kolegů, kteří příslušnou pozici zastávají.

Ve světle našeho závazku k vyšší transparentnosti jsme provedli roční analýzu odměn kolegů a kolegyň. Stejně jako řada dalších organizací se i my potýkáme s přetrvávajícím problémem, který se týká zlepšení rozdílů v odměňování žen a mužů. Řešení vyžaduje zvýšení zastoupení žen na všech úrovních managementu – a tedy investice, které podpoří reálnou změnu.

Ačkoliv mají ženy a muži podobné příležitosti, ne vždy tyto příležitosti vedou k rovnocenným profesním drahám. Důvodem mohou být překážky z pohledu nastavení organizační struktury společnosti, případně osobní preference samotných kolegyň. Pokud v určité organizaci porovnáme průměrnou odměnu všech mužů s průměrnou odměnou všech žen – tedy pokud provedeme analýzu odměňování dle pohlaví – získáme lepší podklady pro podporu karierního postupu žen v rámci všech úrovní organizace.

Pro výpočet údajů o odměňování žen a mužů jsme použili metodiku Eurostatu, která bere v úvahu základní mzdu, případné příplatky za směny či přesčasovou práci a jiné mzdové složky.

Vysvětlující poznámka:

Co je to struktura pozic?

Společnost Tesco v regionu střední Evropy (CE) působí ve třech zemích: v České republice, Maďarsku a na Slovensku. Napříč CE má Tesco v každé ze tří zemí Country Leadership Team. V tomto regionu je ve společnosti Tesco nastavena organizační  struktura pozic, které mají  v každé zemi lokální vedení a některá oddělení (např. finance, HR a technologie – IT) podporují centrálně všechny naše trhy ve střední Evropě.