Flexibilita a vstřícnost vůči rodinám

Covid 19 navždy změnil pohled na způsob práce v kancelářích. 

Jako organizace dosahujeme nejlepších výsledků, pokud jsme ve vzájemném osobním kontaktu a spolupracujeme. Myslíme si, že osobní interakce nám umožňují fungovat efektivněji a přinášejí pevnější vztahy nejen mezi kolegy a kolegyněmi, ale také se zákazníky a dodavateli. Na druhou stranu kolegové a kolegyně oceňují flexibilitu, kterou nabízí nezávislá práce na dálku, kdy se mohou zcela soustředit na práci a kdy není kontakt s ostatními nezbytný.

Proto všichni naši kolegové a kolegyně pracující v kancelářích pravidelně dochází na pracoviště, aby byl zajištěn vzájemný kontakt jednotlivých členů týmu v rámci pracovního prostředí, ale zároveň mají možnost pracovat na dálku, pokud není jejich fyzická přítomnost na pracovišti v kancelářích nezbytná. 

Dagmar McLin, Manažerka kampaní CE

"Čerpala jsem příspěvek na 2 týdny neplaceného rodičovského volna, který mi pomohl zvládnout velmi náročné stěhování mé 15leté dcery na střední školu do zahraničí; v Kalifornii. Rodičovské volno pro mě bylo neocenitelným časem navíc, kdy jsem viděla svou dceru, jak se adaptovala na nové prostředí, životní styl a nové přátele. Poskytlo mi to útěchu, že je na správně zvolené cestě a bude v pořádku.

Dlouho jsem váhala, jestli tyto 2 extra týdny neplaceného rodičovského volna může mít nějaký dopad na můj kariérní růst, ale musím říct, že můj přímý nadřízený  a  People partneři mě maximálně podporovali.

Díky benefitu jsem měla pocit, že se mohu plně zaměřit a soustředit na své osobní záležitosti, aniž bych si vyčítala, že nechávám svůj tým a business v tísni, a přitom jsem měla podporu a pochopení firmy."

I nadále umožňujeme pružnou pracovní dobu (to může spočívat například pouze v jednorázové změně, jež kolegovi či kolegyni umožní zúčastnit se určité schůzky či rodinné záležitosti, nebo může jít o určitý pravidelný režim s dřívějším začátkem pracovní doby a možností vyzvednout odpoledne děti ze školy), smlouvy na zkrácený pracovní úvazek nebo přerušení výkonu práce (a to až na 12 měsíců).

To nám však nebrání v tom, abychom zvažovali i odlišné, méně obvyklé možnosti v oblasti flexibility. V červenci jsme představili 3 nové formy flexibilní práce pro kolegy a kolegyně působící na kancelářských pozicích. Aktuálně probíhá zkušební fáze, testování a posuzování toho, co by tyto možnosti znamenaly pro kolegy a kolegyně i naše podnikání:

Zkrácený pracovní týden

obecně řečeno jde o režim, kdy je stávající pracovní doba rozvržena do méně než pěti pracovních dnů; ve většině případů jde o čtyři pracovní dny (10 hodin denně). Tuto možnost lze využít po omezenou dobu 3 měsíců na žádost kolegy či kolegyně v důsledku zvláštních okolností – např. zkoušky ve škole nebo povinnosti pečovat o osobu blízkou.

Placené pracovní volno navíc

kolegyně a kolegové mají možnost zakoupit si až 5 dnů placeného volna navíc, přičemž za každý den zaplatí částku ve výši hrubé mzdy za jeden pracovní den. Tuto možnost nabízíme pouze kolegyním a kolegům, kteří si již vyčerpali celou dovolenou, na kterou jim vznikl u společnosti nárok.

Práce na dálku ze zahraničí

nabízíme možnost krátkodobé mezinárodní práce na dálku, kdy kolegyním a kolegům umožňujeme po dobu 3 kalendářních týdnů pracovat mimo zemi, kde jsou zaměstnáni – bez daňových nebo právních dopadů pro Tesco i samotné kolegy či kolegyně.

Martin Veltruský, Software inženýr

“U mé práce software inženýra není potřeba být v kanceláři každý den, důležité je být připojen a k dispozici pro tým. Velmi mě proto potěšilo, že jsem mohl požádat o možnost na určitou dobu pracovat vzdáleně mimo Českou republiku. V zahraničí jsem tak po dobu několika týdnů poznával úžasnou krajinu, a dokonce si udělal i výšlap na nejvyšší horu Španělska. Díky minimálnímu časovému posunu nebyl žádný problém být s kolegy ve spojení a pracovat na úkolech. Vítám tyto formy flexibilní práce, které Tesco nabízí stejně jako tomu bylo v mém případě."

V další Zprávě přineseme aktuální informace o tom, do jaké míry jsou způsoby flexibilní práce na kancelářských pozicích úspěšné.

Více volna pro péči

V roce 2021 jsme představili Pravidla pro podporu rodiny, která se konkrétně zaměřují na potřeby těch, kdo plánují rodinu, pečují o děti nebo pouze potřebují nějaký čas v souvislosti s rodinnými závazky. To svědčí o naší podpoře pečujících osob, kterými jsou stále především ženy, přičemž právě ženy ve srovnání s muži obecně nesou nepoměrně větší odpovědnost za péči o druhé.

Představení těchto pravidel a výhod bylo nezbytné, neboť náš aktuální přístup zajišťuje pozitivní podporu v odměňování žen a mužů. Nižší odměňování pro ženy na mateřské dovolené pak ženy finančně znevýhodňuje, přičemž je staví před rozhodnutí o tom, zda si mohou dovolit přestat pracovat a mohou mít rodinu. Složitost a náročnost takovéhoto rozhodnutí roste s jejich rostoucím postavením v důsledku vyšších příjmů.

Zpětná vazba od našich kolegů a kolegyň i využívání těchto interních pravidel pro podporu rodiny tak svědčí o tom, že šlo o krok správným směrem:

  • 235 kolegyň využilo dorovnání peněžité pomoci v mateřství po celou dobu mateřské dovolené do 100 % čisté mzdy.
  • 41 kolegyň nebo kolegů využilo dorovnání zákonné otcovské do 100 % čisté mzdy nebo 2 týdny placeného otcovského volna.
  • 6 rodičů využilo neplacené rodičovské volno do 18 let věku dítěte nebo osvojeného dítěte do 18 let věku dítěte.
  • 11 kolegyň, které využily týden placeného volna při umělém oplodnění (v rámci pravidel pak mají nárok až na 3 týdny).
  • 1 rodič, který využil 2 týdnů placeného volna při úmrtí dítěte.

(všechna data o využití benefitů jsou brána od července 2021 do června 2022)

Pěstounství nebo adopce jsou velká rozhodnutí, a proto se snažíme v rámci rodinných pravidel také nabídnout 8 týdnů placeného volna při adopci dítěte starší 3 roky a 1 týden placeného volna při přípravě na pěstounství všem kolegyním a kolegům, kteří si požádají.  

Petr Smutný, TBS Finance Brno

"Čerpal jsem  2 týdny otcovského volna a Tesco mi dorovnalo otcovskou do 100% čisté mzdy. Díky tomu jsme mohli s manželkou vše lépe zvládnout i po finanční stránce.

Hlavním přínosem mi byla možnost být v ty nejdůležitější a nejkrásnější okamžiky života s manželkou a synem doma. Mohl jsem se věnovat soužití se  s novou životní rolí otce a být každodenní oporou manželky ve dne i v noci. Prožívat společně všechny ty strasti a radosti.

Cením si především množství benefitů, které jsou spojeny právě s narozením dítětem. Dále jsem ocenil přístup a pomoc týmu personální podpory, který mi pomohl s veškerou administrativou týkající se vyřízení a čerpání těchto benefitů.

Určitě bych doporučil všem, co plánují založit rodinu, aby si o benefity neváhali zažádat. Především ta možnost být od samého začátku jako rodina pohromadě je úžasná radost i zkušenost, která je z mého pohledu nenahraditelná."