Genderová vyváženost – podpora potenciálu žen

Otázka genderové rovnováhy je ústředním bodem všech našich aktivit v oblasti diverzity a inkluze. Naše strategie v oblasti diverzity a inkluze pro ženy se zaměřuje na zvyšování podílu žen v rámci vedoucích pozic a na pomoc kolegyním v souvislosti s lepším zastoupením na pozicích Manažerů/Manažerek provozoven, Seniorních manažerek a ředitelských pozic.

Podíl kolegyň a kolegů - genderové rozdělení

V současné době přehodnocujeme naše náborové procesy, proces onboardingu i interní pravidla a předpisy, abychom ženám dokázali poskytnout dostatečnou podporu, díky které by mohly v rámci naší organizace nejen setrvat, ale být také ještě úspěšnější. Víme, že je před námi v tomto ohledu ještě spousta práce.

Podpora rovnosti při přijímání nových zaměstnanců

Abychom zvýšili genderovou rozmanitost, rozhodli jsme se rozšířit naše náborové procesy o nový aspekt. Při přijímání nových zaměstnanců (ať již externě nebo interně) po kolezích, kteří mají primárně nábor na starost i hiring manažerech/manažerkách požadujeme, aby zohledňovali genderové zastoupení v rámci pohovorů za účelem zvýšení genderové diverzity uchazečů – nejdůležitějším kritériem je výběr nejvhodnějšího uchazeče na danou pozici. Personální agentury, které podporují naše snahy v oblasti přijímání nových zaměstnanců, aplikují stejný přístup.

Náborovým týmům připravujeme workshopy, jejichž účelem je pomoci identifikovat a eliminovat osobní předsudky při přijímání nováčků a osvojit si spravedlivější a inkluzivnější přístup.

V příštích 12 měsících bychom se chtěli také soustředit na skupinu manažerů a manažerek provozoven, kde se stále chceme zaměřovat na vyváženost genderového zastoupení v menších provozovnách a v hypermarketech. Většina volných pozic našich manažerů a manažerek provozoven se obsazuje interně a my se snažíme dělat vše, co je v našich silách, na podporu talentovaných žen a jejich působení na pozicích manažerek provozoven i ve větších městech, kde se nacházejí naše hypermarkety.

Štěpánka Grossmannová, Manažerka provozovny

"V Tesco ten, kdo chce, má chuť a předpoklady může růst.  Každou získanou zkušenost  na své kariérní cestě jsem zúročila a přimělo mě to ohlédnout se a podporovat stejně smýšlející ženy. Díky podpoře nejen svých nadřízených, ale také kolegyň a kolegů jsem se z manažerky malé provozovny vypracovala na pozici manažerky hypermarketu, kde již vedu daleko širší tým. Při své cestě jsem měla možnost získat spousty cenných zkušeností při práci s rozmanitými týmy a jejich různorodými názory, které mě obohatily osobně i pracovně.  Vnímat a přistupovat ke každému takový, jaký je, je klíčem úspěchu."