Výroční zpráva k diverzitě a inkluzi

Katarína Navrátilová - .jpg
"V Tesco je každý vítán"

Úvodní slovo generální ředitelky

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení partneři, dodavatelé, milí naši zákazníci, dámy a pánové,

s velkou radostí si vám dovoluji představit již druhé vydání Zprávy o diverzitě a inkluzi, kterou za naši společnost publikujeme. Vždy s hrdostí říkáme, že Tesco je společností lidí a čím rozmanitější kolegyně a kolegy budeme mezi sebou mít, tím bohatší firemní kulturu budeme společně vytvářet. Ostatně to dokládají i výsledky našeho interního zaměstnaneckého průzkumu, kdy si 85 % zaměstnanců myslí, že se Tesco stává inkluzivnějším pracovištěm a 87 % jich doporučuje Tesco jako skvělé místo pro práci.

Ve zprávě se dozvíte, jakým způsobem podporujeme mladé talenty, a to již od učilišť, středních škol až po školy vysoké. Jakým způsobem se snažíme zvyšovat zastoupení žen na vyšších manažerských postech, jak podporujeme rodiny sérií zajímavých benefitů, abychom jim pomohli sladit soukromý a pracovní život, dále jak ulehčujeme návrat kolegyním a kolegům po dlouhodobé pracovní neschopnosti a jak začleňujeme osoby se změněnou pracovní schopností do běžného pracovního života. Nezapomínáme ani na skupinu LGBT+, kterou rovněž podporujeme sérií rodinných benefitů platných jak pro heterosexuální, tak homosexuální páry.

Samostatnou kapitolu tvoří pomoc nejen našim ukrajinským kolegyním a kolegům, ale také jakým způsobem jsme pomáhali a stále pomáháme uprchlíkům z válečné oblasti zapojit se do pracovního života v České republice.

Zpráva obsahuje také řadu demografických dat o naší personální politice, představuje náš přístup k rovnému odměňování a nastiňuje nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů, které zavádíme, abychom byli ještě více atraktivním zaměstnavatelem v očích nejen našich stávajících zaměstnanců, ale také potenciálních uchazečů o práci v naší společnosti.

V rámci diverzity a inkluze jsme již učili několik významných pokroků, za které jsme již získali i řadu ocenění, jejichž výčet také naleznete v našem reportu. Obzvláště hrdá jsem na skutečnost, že v rámci ceny Charty diverzity jsme se letos umístili na skvělém druhém místě, čímž se Tesco zařadilo mezi vybranou společnost firem, které v oblasti podpory diverzity a inkluze v České republice udávají trend. Je tedy zřejmé, že Tesco přistupuje k problematice různorodosti a začleňování svědomitě a aktivně vytváří inkluzivní pracovní prostředí, kde je každý vítán a kde se nepěstují žádné předsudky.

Věřím, že náš report přinese mnoho inspirace pro ostatní organizace, které se přidají na naši cestu za diverzitou a inkluzí, abychom společně tvořili rovnoprávnější moderní společnost, protože aktuální situace ve světě si to žádá.

Katarína Navrátilová