Podpora mladých talentů

Programy pro mladé a talentované kolegyně a kolegy

Během pandemie koronaviru se v celé EU nadprůměrně zvýšila nezaměstnanost mladých lidí; v České republice pak tento ukazatel v lednu 2021 činil 8,7 % (Evropská komise, 2020; OECD, 2021). Je pro nás důležité, aby v rámci celkového počtu kolegů/kolegyň byly i nadále zastoupeny různé věkové skupiny, přičemž nabízíme také řadu programů na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Naše talentové programy mají odlišné vstupní požadavky, aby byly atraktivní pro mladé lidi z různých prostředí a s různým vzděláním. Ve společnosti Tesco tak mají zajímavé profesní příležitosti mladí lidé ze všech společenských vrstev.

 

Program "Young Leaders"

Program "Young Leaders“ je zaměřen na mladé lidi, kteří právě dokončili středoškolské studium. Cílem je zajistit jejich rozvoj pro manažerské pozice v oblasti provozních jednotek či distribuce. Tento program nabízí cílenou odbornou přípravu, díky které by si měli účastníci a účastnice osvojit technické a měkké dovednosti nezbytné pro vedení týmu. Kromě formální odborné přípravy program nabízí tzv. stínování, kdy mají naši mladí lídři možnost vidět, jakým způsobem v rámci našeho podnikání pracují vrcholoví vedoucí pracovníci/pracovnice. Mají tak příležitost pohybovat se v blízkosti lidí, se kterými by za jiných okolností neměli patrně možnost úzce spolupracovat.

Tento kontakt s různými pozicemi, povinnostmi a lidmi v rámci programu „Young Leaders“ pomáhá účastníkům a účastnicím v jejich motivaci, vytvářet si budoucí profesní plány a rozvíjet se pro vedoucí pozice ve společnosti Tesco.

Natálie Nowaková, manažerka provozní jednotky a absolventka programu „Young Leaders“

"Program „Young Leaders“ mi dal možnost vyzkoušet si vše na provozovně, od té nejnižší pozice až po pozici manažerky. Pokladna, vybalování a všechny základní postupy mi umožnily proniknout více do fungování obchodu. Měla jsem sestavený tréninkový plán, podle kterého jsem postupovala ve svém rozvoji. Myslím si, že za ten necelý rok jsem se naučila spoustu procesů a rutin a pochopila jsem jejich důležitost. Největším přínosem talentového programu pro mě byla práce s lidmi, jak s kolegy, tak zákazníky, protože různorodost povah a individualit každého člověka je opravdu velká. Je to skvělá zkušenost, kterou bych doporučila každému."

Program "Graduates" na centrální kanceláři

Náš program pro absolventy a absolventky vysokých škol skýtá jedinečnou příležitost pro ty, kteří přemýšlí nad profesní dráhou v centrální kanceláři. Nabízí možnost vyzkoušet si různé pozice v rámci týmů z různých částí našeho podnikání. Ačkoliv všichni naši absolventi/absolventky stráví nějaký čas na našich provozovnách a v našem distribučním centru, kde se seznámí se samotným jádrem naší podnikatelské činnosti, větší část programu probíhá na centrální kanceláři. Koncepce programu dokáže odrážet směr našich absolventů/absolventek v jejich dalším působení a současně i našich podnikatelských potřeb.

Aneta Šišková, manažerka směny

"Program „Graduates“ mi dal cíl, kam směřovat po vysoké škole. Jsem ráda, že jsem mohla do programu nastoupit a naučit se tak spoustu věcí, které uplatňuji v praxi do dnešního dne. Díky tomu, že jsem poznala, jak fungují různé formáty provozoven, DC a centrální kancelář, cítím vůči kolegům respekt, který mi pomáhá být dobrou manažerkou."