Flexibilita a vstřícnost vůči rodinám

Flexibilita a vstřícnost vůči rodinám

Flexibilita je pro kolegyně a kolegy často zásadní z toho důvodu, aby dokázali zvládnout své pracovní závazky i životní změny, které s dítětem do života přicházejí, nebo pro ty, kteří pečují o osoby blízké. Nabízíme pracovní příležitosti na zkrácený úvazek, přičemž v současné době 14 % našich kolegů/kolegyň v provozovnách, ale i v centrální kanceláři pracuje na částečný úvazek. V řadě případů se jedná o matky vracející se do práce po mateřské dovolené. Během pandemie covidu-19 jsme kolegyním a kolegům nabídli řadu možností cílených na jejich podporu i na podporu jejich rodin – včetně flexibility plánování směn, volna v případě potřeby a práce z domova, pokud je to možné. Jsme rovněž hrdí, že jsme dokázali pomoci rodinám našich kolegů/kolegyň s domácí výukou, když jsme těm, jejichž děti to nejvíce potřebovaly, poskytli celkem 100 tabletů.

V roce 2019 jsme spolupracovali s poradenskou společností Green Park, která se specializuje na oblast inkluze a diverzity, za účelem provedení nezávislého přezkoumání našich personálních pravidel a předpisů, postupů a procesů s cílem zlepšit situaci našich kolegyň a kolegů.

Daný průzkum ukázal na možnost více podpořit inkluzi v rámci našich interních pravidel a předpisů.

Celkem

54 % kolegů a kolegyň nám říká, že pečují nebo asistují při péči o osoby blízké.

Celkem

79 % kolegů a kolegyň má pocit, že mohou flexibilně pracovat i s ohledem na své závazky.

Gabriela Blahová, finanční koordinátorka

"Po návratu do práce jsem si nedokázala představit, jak skloubit práci na plný úvazek s péčí o dvě děti a s jejich volnočasovými aktivitami. Díky flexibilitě a krátkému úvazku to lze. Proto jsem ráda, že mně i mým kolegyním, Markétě a Katce, Tesco vyšlo vstříc a mohly jsme si společně rovným dílem rozdělit pracovní povinnosti."

Jsme hrdí na to, že v průběhu léta 2021 jsme zavedli soubor pravidel a předpisů pro podporu rodin, jež řeší určité situace, se kterými se mohou rodiče setkat:

Podpora kolegyň a kolegů, kteří plánují založení rodiny

Volno v souvislosti s umělým oplodněním

Zaměstnancům, kteří podstupují tento proces nabízíme týden placeného volna na jeden cyklus, až do výše 3 týdnů.

Volno v souvislosti s pěstounskou péčí

Abychom podpořili kolegyně a kolegy, kteří se chtějí zapojit do pěstounské péče, případně se nově stali pěstouny, budou mít naši kolegové a kolegyně nárok na placené volno po dobu až 1 týdne.

Podpora kolegyň a kolegů, kteří se právě stali rodiči

Mateřská dovolená

Kolegyním dorovnáme peněžitou pomoc po celou dobu mateřské dovolené do 100 % mzdy.

Otcovské volno

Naši kolegové mají nárok na placené volno po dobu dvou týdnů, z toho jeden týden bude možné vyčerpat do 12 měsíců od narození či adopce dítěte.

Volno v souvislosti s adopcí

Podpoříme rodiny, které adoptovaly dítě tím, že dorovnáme příjem matky po dobu mateřské dovolené. Pokud rodiče nemají nárok na rodičovskou ani mateřskou dovolenou, mohou využít 8 týdnů placeného volna.

Další rodinné benefity

Volno při úmrtí dítěte

Ačkoliv upřímně doufáme, že tato pravidla nebudou nikdy potřebná, nabídneme dva týdny placeného volna v případech, kdy rodič přijde o dítě mladší 18 let (včetně 2 hrazených dnů placeného volna ze zákona).

Díky zavedení této podpory v oblasti interních pravidel a předpisů můžeme být vnímáni jako preferovaný zaměstnavatel z hlediska vstřícnosti vůči rodinám, což nám umožňuje přilákat a udržet si rozmanité talenty. Kromě toho to demonstruje naši podporu osob pečujících o děti, kde jde stále většinou o ženy (Evropská komise, 2018).