Rozdíly podporují inovace

Existuje celá řada výzkumných projektů, ze kterých vyplývá, že diverzita (rozmanitost) je pro byznys lepší.

Forbes, 2017

  • Rozhodnutí, která přijmou a provádějí rozmanité týmy, přinášejí o 60 % lepší výsledky.

Deloitte, 2018

  • U organizací, ve kterých panuje kultura podporující inkluzi, je třikrát vyšší pravděpodobnost vysoké výkonnosti, šestkrát vyšší pravděpodobnost inovací, agility a osmkrát vyšší pravděpodobnost lepších obchodních výsledků.

Harvard Business Review, 2019

  • Odhaduje se, že pocit sounáležitosti na pracovišti může vést k nárůstu pracovní výkonnosti o 56 %.
  • Pocit sounáležitosti může vést k 50% snížení rizika fluktuace.

V rámci stále se vyvíjejícího odvětví, jako je maloobchod, je zásadní právě naše schopnost přinášet inovace, přičemž věříme, že klíčem našeho úspěchu jsou naši kolegové a kolegyně.

V České republice zaměstnáváme 9 936 zaměstnanců, kteří pocházejí z různých prostředí a mají různé zkušenosti, což přináší různé myšlenky a perspektivy. Právě tyto myšlenky a perspektivy nás společně s kulturou zvídavosti a výzev motivují k tomu, abychom společnost Tesco – jako dobré místo pro práci i nákupy – neustále zlepšovali.

Vytyčili jsme si jednoduchý cíl, který je v souladu s naší firemní hodnotou: „Chovejme se k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám“.

„V Tesco je každý vítán. Oceňujeme a respektujeme naše rozdílnosti – naši kolegové/kolegyně tak mohou být sami sebou a mohou každý den trochu lépe poskytovat služby našim rozmanitým skupinám zákazníků.“

Oksana Hrytsko, specialistka služby zákazníkům

"Před nástupem do práce jsem měla obavu, že nezapadnu do kolektivu. Avšak po prvních dnech mi kolegové a nadřízení ukázali opak. Jsem ráda, že mohu být sama sebou a být součástí Tesco týmu. Jsem vděčná za příležitost, kterou jsem v roce 2009 dostala."

V Tesco je každý vítán

„Každý je vítán“ pro nás znamená přijmout lidi takové, jací jsou, bez jakýchkoliv předsudků a oceňovat jejich přínos pro společnost.

Víme, že výraz „diverzita“ je často spojován se zřetelnými odlišnostmi, jako jsou pohlaví, věk nebo rasa. Právě proto místo něj záměrně používáme výraz „různorodost“. To je pro nás skutečně důležité, protože se domníváme, že podstatný je širší soubor různých aspektů, například dosažené vzdělání, způsob práce, pečovatelské povinnosti a duševní i fyzické zdraví, včetně aspektů diverzity, které jsou vidět.

V roce 2020 jsme spustili eLearning v oblasti diverzity a inkluze, který je určen všem kolegům/kolegyním a jehož cílem je zajistit úroveň znalostí a povědomí v oblasti inkluze a diverzity, a to na všech úrovních společnosti.

Jsme potěšeni, že do dnešního dne tento eLearning absolvovalo více než 7 390 kolegyň a kolegů, přičemž na tomto budeme stavět i v příštím roce, kdy uvedeme nabídku nových vzdělávacích kurzů pro vedoucí pracovníky.

80 % kolegyň a kolegů má pocit, že ve společnosti Tesco mohou být sami sebou - bez obav a odsuzování.

(Statistika z interního zaměstnaneckého průzkumu v roce 2021)

Světla Ritterová, manažerka směny

"Každý z nás má svůj životní příběh a úděl některých je nelehký. Uvědomila jsem si, že svým přístupem mohu pomoci tomu, aby se každý kolega či kolegyně cítili respektovaní, ocenění a měli možnost být sami sebou."