Naše kolegyně a kolegové - letmý pohled

Kolegyně a kolegové všech věkových skupin

Z hlediska věku je celkový počet kolegů/kolegyň vyvážen – všechny věkové skupiny od 18 do 78 let jsou výrazně zastoupeny. Během pandemie se ukázalo, že věk je v souvislosti s působením viru důležitým aspektem. Proto bylo nezbytné poskytnout určitým skupinám našich kolegů/kolegyň potřebnou podporu pro zajištění jejich maximální bezpečnosti. Nejzranitelnějším skupinám (tedy kolegům/kolegyním starším 65 let, kolegům/kolegyním s určitými zdravotními problémy či těhotným kolegyním) jsme umožnili čerpat během pandemie placené volno. Mohli tak zůstat v bezpečí svého domova, a to bez starostí o možné finanční důsledky. Toto gesto kolegyně a kolegové velmi uvítali a celkem tak v době pandemie zůstalo doma 237 kolegů/kolegyň.

Speciální pomoc ve specifických situacích

Jak všichni víme, předchozí rok byl zcela odlišný a přinesl výzvy, které jsme nemohli předpokládat. Jsme nesmírně hrdí na to, že i během pandemie jsme i nadále všem poskytovali zdravé, udržitelné a dostupné potraviny – v době nejistoty jsme tak dokázali nabídnout bezpečnost a stabilitu. Za to patří velké díky našim kolegyním a kolegům a jsme jim opravdu vděční za odolnost, kterou během tohoto náročného období prokázali.

Marie Papírníková, pracovnice obchodního provozu

"Prvně jsem přijmout volno nechtěla, protože jsem chtěla být nápomocná na obchodě v době pandemie. Velmi si vážím této možnosti ze strany Tesca, že jsem mohla nakonec zůstat doma a v bezpečí."

Rostoucí podíl žen na vyšších vedoucích pozicích

Zvýšení podílu žen na vyšších vedoucích pozicích představuje nejdůležitější změnu, kterou můžeme udělat – nejen k tomu, abychom začali odstraňovat rozdíly v odměňování žen a mužů, ale abychom zajistili, že naše vedení reprezentuje poměr všech kolegyň a kolegů ve společnosti a našich zákazníků.

V praxi to znamená, že musíme mít k dispozici silnou a rozmanitou základnu talentovaných kolegyň a kolegů, ze kterých by bylo možné v souvislosti s volnými vedoucími pozicemi vybírat. Ženy a muži by tak měli lepší příležitost z hlediska rozvoje a kariérního postupu. Totéž platí o našich externích náborových procesech: při náboru do rolí na všech úrovních našeho podnikání, od talentových programů, jako jsou programy „Young Leaders“ a „Graduates“, až po naši populaci ředitelů/ředitelek, musí být seznamy kandidátů vyvážené z hlediska zastoupení žen a mužů, než je uzavřeno výběrové řízení a vybrán nejlepší kandidát či kandidátka.

 

V březnu 2021 jsme provedli několik změn v rámci struktury našeho vedení, přičemž jsme hrdí, že v důsledku těchto změn byly do vedení společnosti Tesco v České republice jmenovány dvě ředitelky. Katarína Navrátilová je první generální ředitelkou společnosti Tesco v České republice a Markéta Hlaváčová se stala komerční ředitelkou Tesco ČR.

Pozice manažerů/manažerek provozoven patří v rámci našeho maloobchodního podnikání k těm nejvyšším – zejména v našich velkých hypermarketech. Jsme potěšeni, že v České republice tuto pozici zastávají z 54 % ženy. Rovněž víme, že většina našich manažerů či manažerek provozoven vyrůstá interně ve společnosti, a proto jsme se zavázali udělat vše pro to, abychom podpořili talentované ženy z hlediska rozvoje a profesního postupu na seniornější role.

Víme také, že pro ženy může být omezující i místo výkonu práce, neboť celá řada z nich má rodinné závazky a nemusí mít takové možnosti do zaměstnání dojíždět nebo se kvůli práci přestěhovat. Protože své provozovny máme po celé České republice, chtěli bychom vytvořit další příležitosti k růstu uvnitř společnosti a současně s tím jsme spustili rozvojový program, jehož cílem je umožnit jim růst a dosáhnout svého potenciálu bez ohledu na to, ve kterém místě pracují.

Jana Stankuš, manažerka provozovny

"Nejvíce mě baví, že moje práce je různorodá, náročná a každý den jiná. Podpora ze strany společnosti v době, kdy jsem se stala rodičem, mě osobně překvapila. Byla jsem v kontaktu s personálním oddělením, kdy jsme se bavili o možnostech mého návratu a zapojení do týmu. Nyní je pro mě a moji rodinu důležité znát přesný časový plán proto, abychom všechno zvládali a pro mě osobně je zásadní i psychohygiena."