Přehled klíčových témat

Cíle

Poskytování služeb našim zákazníkům

Klíčové ukazatele výkonnosti

 • 53 % objemu prodeje výrobků se „zdravým“ zdravotním skóre do roku 2027
 • Do konce roku 2022 vypracovat vhodnou metodiku, na základě které se stanoví kritéria a cíle, díky kterým se zvýší prodej zdravějších výrobků
 • Zvýšit prodej rostlinných alternativ masa o 300 % do roku 2025
 • Vypracovat plán výroby zdravějších produktů vlastní značky změnou jejich složení ve všech třech zemích

 

Tesco je skvělé místo pro práci:

Klíčové ukazatele výkonnosti: procentuální zastoupení mužů a žen a procentuální zastoupení etnických skupin našich nejvyšších globálních vedoucích pracovníků.

 • Chceme zvýšit zastoupení žen mezi našimi nejvyššími globálními vedoucími pracovníky na 35 % do roku 2025
 • Chceme zvýšit podíl našich nejvyšších globálních vedoucích pracovníků různého etnického původu na 14 % do roku 2025

 

Pomáháme naší planetě

Klíčové ukazatele výkonnosti: procentuální snížení emisí skleníkových plynů souvisejících s trhem v rozsahu 1 a 2 oproti výchozímu roku 2015. Snaha dosáhnout do roku 2035 uhlíkové neutrality v rámci všech činností naší skupiny a nulových čistých emisí v celém hodnotovém řetězci v souladu s cílem oteplení klimatu do 1,5˚C do roku 2050.

 • Elektřina vyrobená 100 % z obnovitelných zdrojů od roku 2020
 • Do roku 2035 převést 100 % svých provozů a obchodů na chladiva s nízkým emisním indexem, například CO2
 • Rychlejší dosažení cíle nulových čistých emisí v našem provozu do roku 2035
 • Do roku 2025 získávat veškerou sóju v našich dodavatelských řetězcích z oblastí, u kterých prokazatelně nedochází k odlesňování
 • Zavázali jsme se docílit 100 % udržitelného lovu mořských živočichů do roku 2030 a 100 % udržitelného lovu tuňáků do roku 2025

Klíčové ukazatele výkonnosti: procentuální změna množství vyhozených potravin v tunách ve srovnání s výchozím rokem 2016/17.

 • Zveřejňujeme údaje o plýtvání potravinami v našem provozu a jsme hrdí na to, že jsme již dosáhli cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje snížit do roku 2030 plýtvání potravinami na polovinu

Audit třetí strany

Výkonnost naší skupiny v nejvýznamnějších otázkách jako je měření uhlíkové stopy a potravinového odpadu byla ověřena třetí stranou.

Více informací (v angličtině): 

https://www.tescoplc.com/sustainability/documents/assurances-and-methodologies

 

Výkon

Klíčové údaje a data jsou uvedeny zde

 • 87 % zaměstnanců doporučuje Tesco jako skvělé místo pro práci
 • Provozujeme 87 hypermarketů
 • Provozujeme 58 supermarketů
 • Provozujeme 39 expres prodejen
 • Provozujeme 126 franšíz Žabka
 • V hypermarketech po republice máme k dispozici 90 defibrilátorů
 • 77 % obyvatel má možnost nakupovat v obchodech Tesco nebo využívat Online prodej Tesco
 • Podpořili jsme 540 projektů v rámci projektu Vy rozhodujete, my pomáháme
 • Rozdělili jsme částku 10 080 000Kč
 • Celkem se přihlásilo 1166 projektů
 • Zákazníci udělili 3 897 302
 • 596 001 t potravin jsme nabízeli v prodeji
 • 2 % nabízeného zboží se neprodalo, což představuje 11 307 tun
 • 7401 tun potravin jsme redistribuovali do potravinových bank, nebo jako krmivo pro zvířata
 • Podařilo se nám redistribuovat 87 % neprodaných potravin
 • V porovnání s naším výchozím rokem 2016/17 jsme snížili potravinový odpad o 72 %
 • Darovali jsme 1443 tun přebytků potravin z našich obchodů a distribučních center místním charitativním organizacím. Jedná se téměř o 3,4 milionu porcí jídla
 • Na podporu Ukrajiny jsme poslali celkem 5,2 milionu liber
 • Od začátku konfliktu jsme zaměstnali 163 nových kolegů z Ukrajiny
 • Prostřednictvím Tesco Anděl jsme podpořili 20 zasažených kolegů částkou 234 974 Kč
 • Zaměstnáváme 288 kolegů se zdravotním hendikepem
 • 48 % seniorních manažerek jsou ženy
 • 77 % kolegů uvádí, že Tesko podporuje jejich zdraví a zdravý životní styl
 • Stanovili jsme si cíl zvýšit podíl prodeje zdravých výrobků na 53 % z celkového prodeje do roku 2027
 • 171 kolegyň využilo možnost doplacení mateřského příspěvku do 100 % mzdy
 • Kolegyně již využili sedmkrát možnost vzít si týdenní volno na podstoupení umělého oplodnění
 • Již 24 kolegů využilo možnost vrátit se po dlouhodobé nemoci na poloviční úvazek za plnou mzdu
 • Zaměstnáváme 764 kolegů pod 25 let
 • V našich obchodech je na praxi 550 učňů
 • Již 20 % chladících plynů v ochodech má nízký index vlivu na oteplování
 • Uhlíková stopa
  • Scope 1: 1,110,098 tCO2e
  • Scope 2: 16,107 tCO2e (marked-based method)
  • Scope 3: 593,405 tCO2e
 • Vrámci scope 1 a 2 jsem snížili emise o 52 %
 • 9 Tesco Product Partners dodavatelů reportuje svůj potravinový odpad
 • Již tři kategorie produktů jsou plně recyklovatelné
  • Domácí potřeby 200položek
  • Rýže a těstoviny 90 položek
  • Ovoce a zelenina
 • Díky používání vratných přepravek EuroPool jsme ušetřili 4011 t CO2e
  • Celkem jsme využili přepravky 11 872 045krát
 • Na našich obchodech jsme sebrali 32 545 kg elektroodpadu
 • 100% elektrické energie, kterou využíváme je z udržitelných zdrojů
 • 100 % palmového olej má certifikát RSPO nebo je krytý úvěry nezávislých drobných zemědělců s certifikátem RSPO, které podporují družstva drobných pěstitelů
 • 100 % výrobků vlastní značky z papíru/dřeva mají certifikát FSC/PEFC nebo pochází z recyklovaného zdroje