Ochrana osobních údajů zákazníků

Identifikace rizik a stanovení priorit

Pro ucelenou představu o našich rizicích je nutné nejprve zanalyzovat naše podnikání, vnější prostředí, ve kterém působíme, regulační prostředí a naše interní postupy. To zahrnuje i dopady na naši strategii, iniciativy, řízení a procesy, ale i jejich vliv na vše ostatní.

Uchováváme osobní údaje našich zákazníků a spolupracovníků. Ačkoli se prostředí hrozeb neustále mění, riziko zůstává stejné. Toto riziko nadále pečlivě sledujeme a řídíme pomocí spolehlivých řídících a kontrolních mechanismů a strukturovaného provádění programu ochrany osobních údajů naší skupiny.

Když používáme osobní údaje našich zákazníků a spolupracovníků, stavíme je do středu všech našich rozhodnutí. Naše zásady a postupy ochrany osobních údajů (včetně posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a správy údajů) stanovují, jak chráníme a vhodně využíváme osobní údaje.

Náš program ochrany osobních údajů zahrnuje průběžné vyhodnocování a sledování rizik a kontrol ochrany osobních údajů v celé naší společnosti.

V našem centru bezpečnostních operací máme tým lidí, kteří odhalují, nahlašují a reagují na bezpečnostní incidenty (včetně incidentů týkajících se osobních údajů).

Máme program pro zabezpečení dodavatelů třetích stran, který se zaměřuje na zabezpečení údajů a rizika ochrany soukromí třetích stran.

Jsme si vědomi důležitosti průběžného školení a komunikace, které zvyšují povědomí o správných postupech při nakládání s údaji a pomáhají předcházet incidentům týkajících se osobních údajů. Pro naše spolupracovníky pravidelně pořádáme úvodní, informační a doškolovací kurzy.