Bezpečnost a kvalita výrobků

Naší prioritou je, aby výrobky, které prodáváme, byly pro naše zákazníky bezpečné. Chceme s našimi zákazníky budovat vztahy založené na důvěře a nedovolit, aby nežádoucí účinky ovlivnily výkon a pověst naší společnosti. Proto se důkladně zaměřujeme na rizika spojená s bezpečností a kvalitou výrobků.

Naše produktové normy, politiky a pokyny k použití výrobku pomáhají zajistit, aby výrobky byly bezpečné, splňovaly veškeré legislativní požadavky a měly požadovanou kvalitu. Vztahují se na potravinové a nepotravinové výrobky, jakož i na zboží a služby, které nejsou určeny k dalšímu prodeji.

Pečlivě sledujeme veškeré aktualizace předpisů o bezpečnosti výrobků a účastníme se řady průmyslových fór, abychom zajistili, že naše normy a výrobky budou i nadále v souladu se všemi příslušnými předpisy.

Pečlivě prověřujeme dodavatele, než je přijmeme do naší společnosti, a i již zavedené dodavatele průběžně kontrolujeme, abychom zajistili, že splňují normy společnosti Tesco, co se týče infrastruktury, schopností a kapacity.

Pro naše spolupracovníky pořádáme vzdělávací programy o hygienických kontrolách a bezpečnosti potravin a výrobků, a také poskytujeme podporu prodejnám v oblasti bezpečnosti výrobků.

Naše postupy řešení krize jsou součástí našeho podnikání, aby bylo možné rychle vyřešit problémy v případě výroby nebo prodeje nevyhovujících výrobků. Jasné eskalační protokoly zahrnují procesy stahování výrobků z trhu.

Provádíme kontroly u dodavatelů a analýzy výrobků, abychom sledovali jejich bezpečnost, vysledovatelnost a neporušenost. Mezi ně patří i neohlášené kontroly na pracovištích a v zařízeních dodavatelů.

Provozujeme program zajištění kvality založený na riziku, který se zaměřuje na testování vzorků našich výrobků za účelem sledování, zda jsou v souladu s našimi normami a předpisy.