WWF spolupráce

Spolupracujeme se Světovým fondem na ochranu přírody

Světový fond na ochranu přírody je nezávislá organizace, která působí v téměř sto zemích světa, a která se snaží zachovat přírodu ve prospěch lidí a divokých zvířat, chránit a obnovovat biotopy, zastavit masové vymírání volně žijících živočichů a zajistit udržitelný způsob výroby a spotřeby. Naší společnou ambicí je snížit dopad výroby potravin na naši planetu a podpořit přechod k udržitelnější spotřebě a výrobě, což je odrazovým můstkem pro naši dlouhodobou spolupráci.

V červenci 2021 jsme oznámili partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody s dlouhodobým cílem podpořit přechod k cenově dostupným a udržitelným možnostem každodenního nakupování v České republice, Maďarsku a na Slovensku.

Ve společnosti Tesco jsme si vědomi, že moderní výroba a spotřeba potravin negativně ovlivňuje naši planetu. Již mnoho let se vědomě snažíme snižovat negativní vlivy, které má naše činnost na životní prostředí.

Naše partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody ve střední Evropě se zaměří na tři klíčové oblasti:

  • Chceme zvyšovat povědomí zaměstnanců společnosti Tesco o tom, jak mohou pomoci snižovat dopady činnosti naší společnosti na životní prostředí.
  • Chceme podporovat zájem zákazníků a zvyšovat jejich povědomí o každodenním rozhodování ohledně udržitelných potravin.
  • Chceme spolupracovat s našimi dodavateli a partnery, abychom zvýšili povědomí o osvědčených postupech udržitelné výroby a poskytli zákazníkům cenově dostupné potraviny.

Šest tipů pro zdravé a udržitelné stravování podle Světového fondu na ochranu přírody

Způsob, jakým se stravujeme mění naši planetu a náš potravinový systém se pro ni stává největší výzvou. Světový fond na ochranu přírody proto vytvořil soubor šesti snadno zapamatovatelných zásad, kterými se můžeme každý den řídit a vědomě se rozhodovat, co a jak jíme.

Přijetím těchto šesti jednoduchých pravidel může každý z nás udělat něco pro své zdraví a pro naši planetu:

1. Jezte více potravin rostlinného původu

  • Jelikož celosvětová spotřeba masa v letech 1992 až 2016 stoupala o 500 %, je zřejmé, že musíme vyvážit naši stravu a upřednostnit potraviny rostlinného původu.

2. Dbejte na to, aby byla vaše strava rozmanitá

  • 75 % světových zásob potravin pochází pouze z dvanácti rostlin a pěti druhů zvířat. Nedostatečná rozmanitost potravin škodí přírodě a také ohrožuje bezpečnost potravin.

3. Méně plýtvejte potravinami

  • Potravinový odpad představuje velký problém. Nespotřebujeme až 40 % potravin, což má velmi negativní vliv na životní prostředí.

4. Konzumujte méně masa

  • Častěji si dopřejte potraviny, které jsou stejně jako maso zdrojem bílkovin. Patří mezi ně například hrášek, fazole a ořechy.

5. Kupujte certifikované potraviny

  • Certifikáty udržitelné produkce jsou zárukou toho, že potraviny, které kupujete, vyrábějí společnosti, které obchodují poctivě a snaží se minimalizovat dopad výroby na životní prostředí.

6. Jezte méně potravin s vysokým obsahem tuku, soli a cukru

  • Konzumaci zákusků, sladkostí, čokolády, sušeného masa, hranolek a brambůrek omezte na minimum. Vsaďte na čistou vodu a vyhýbejte se slazeným nápojům.

Nedávno zveřejněné údaje ze společného výzkumu Světového fondu na ochranu přírody a společnosti Tesco odhadují, že téměř desetina všech emisí skleníkových plynů vzniká kvůli potravinovému odpadu. Zpráva ukazuje, jak je důležité snižovat množství zkažených a vyhozených potravin v celém dodavatelském řetězci, nejen v maloobchodě a u konečných spotřebitelů. Pokud nezměníme zavedené návyky, bude do roku 2030 řetězec zahrnující zemědělství, zpracování, výrobu a prodej potravin společně se subjekty, kteří tyto potraviny připravují a konzumují, největším zdrojem celosvětových emisí, které předčí i letecký průmysl. Společnost Tesco se snaží omezit plýtvání potravinami nejen ve vlastních provozech, ale také ve spolupráci se svými dodavateli. Devět vybraných dodavatelských partnerů – Tesco Product Partners (TPP) zveřejňuje údaje o potravinovém odpadu a dosahuje pokroku ve snižování plýtvání potravinami.