Udržitelný dodavatelský řetězec

Globální produkce potravin v současné době přispívá ke klimatické krizi, neboť se podílí 30 % na emisích skleníkových plynů způsobených lidskou činností. Zemědělství zabírá polovinu veškeré obyvatelné půdy na planetě, potravinový systém je jednou z největších hrozeb pro přírodu, neboť způsobuje 60 % celosvětového úbytku biologické rozmanitosti. Potraviny zároveň představují velkou příležitost, jak snížit náš dopad na planetu. Změna způsobu výroby, zpracování, prodeje a spotřeby potravin může přinést obrovské výhody a být zásadní součástí řešení klimatické krize.

Aby Světový fond pro ochranu přírody (WWF) nasměroval průmysl k transformaci v takovém měřítku a takovou rychlostí, jaká je nezbytně nutná, vytvořil sedm principů pro udržitelné potravinové systémy ve střední Evropě, které společnost Tesco implementovala ve svém vlastním podnikání ve spolupráci se svými partnery, aby podpořila transformaci ve prospěch udržitelné výroby a spotřeby.

Záznam z konference Síla je na našich taliřích můžete sledovat zde.

Akční plán společnosti Tesco pro udržitelný dodavatelský řetězec ve střední Evropě

1. Snížení emisí

Snížit uhlíkovou stopu celého dodavatelského řetězce – od zemědělství a výroby až po obaly a dopravu.

2. Konec potravinového odpadu

Zajistit, aby se v hodnotovém řetězci neplýtvalo potravinami. Ideální postup se řídí třemi kroky: rozpoznání odpadu, jeho měření a zamezovaní

3. Minimalizace a optimalizace balení

Odstranění obalů, kde je to možné, minimalizace, kde to možné není. Opakované užití a recyklace všeho, co zbude, aby se obaly nedostaly na skládku.

4. Zlepšení nabídky

Zastavení odlesňování, podpora přechodu směrem k udržitelnému zemědělství a vodohospodářství.

5. Změna poptávky

Pomoc zákazníkům na cestě k cenově dostupnějším, zdravějším a udržitelnějším potravinám.

Ve společnosti Tesco jsme již podnikli první důležité kroky ke snížení dopadu naší činnosti na planetu:

naše provozní emise:

-52 % od roku 2015

Skupina Tesco

náš provozní potravinový odpad:

-70 % od roku 2017

Tesco Central Europe

elektřina z obnovitelných zdrojů v našich obchodech:

100 % od roku 2020

Tesco Central Europe

recyklovatelné materiály v obalech vlastních značek:

100 % do roku 2025

Tesco Central Europe