| Sója

Sója

Sója je hlavním zdrojem bílkovin a sójová moučka se hojně používá v krmivech pro zvířata. S rostoucí celosvětovou poptávkou se rozšířila i produkce sóji, což vedlo k odlesňování a přeměně biotopů v mnoha důležitých ekosystémech.

Naším cílem je do roku 2025 získávat veškerou sóju v našich dodavatelských řetězcích z oblastí, u kterých prokazatelně nedochází k odlesňování.

Abychom u komodit, jejichž produkce ohrožuje lesy dosáhli nulového odlesňování a vyhnuli se přeměně biotopů, je potřeba zavést transformační změny v oblasti získávání zdrojů a správy lesů a mimo jiné uplatnit i mnoho dalších faktorů. Abychom poskytli účinná řešení těchto problémů, musíme jednat v rámci našich vlastních dodavatelských řetězců a spolupracovat s průmyslovými organizacemi.

Investujeme 5 milionů liber do nového finančního nástroje Responsible Commodities Facility, který poskytne půjčky s nízkými úroky brazilským pěstitelům sóji, kteří souhlasí s pěstováním sóji bez odlesňování nebo přeměny biotopů.

Zvyšujeme naše očekávání od dodavatelů společnosti Tesco prostřednictvím aktualizovaných požadavků na dodavatele sójové mouky s nulovým odlesňováním, které byly aktualizovány v červenci 2021. Tyto požadavky stanovují, že všichni dodavatelé, kteří používají sóju, zejména jako součást krmiva pro zvířata, v mase, rybách, drůbeži, vejcích a mléčných výrobcích, musí vypracovat a sdílet podrobné plány, jak budou plnit náš cíl nulového odlesňování a získávání sóji bez přeměny biotopů do roku 2025.