Palmový olej

Zavazujeme se používat ve výrobcích vlastní značky Tesco pouze 100% certifikovaný palmový olej.

Lesy jsou domovem pro většinu živých tvorů na Zemi a žije v nich i více než 80 % všech suchozemských druhů zvířat, rostlin a hmyzu.
Lesy také pomáhají zásadním způsobem regulovat teplotu a vlhkost na Zemi. Pohlcují značné množství oxidu uhličitého, až 7,6 miliardy tun ročně, což je 1,5krát více, než ročně vypustí Spojené státy americké. Na lesích navíc závisí živobytí přibližně 1,6 miliardy lidí. Ze všech těchto a dalších důvodů jsme se zavázali chránit lesy a usilovat o to, abychom získávali suroviny pouze z ověřených oblastí, kde nedochází k odlesňování. Více naleznete zde.

Vybrané cíle udržitelného rozvoje

Cíl udržitelného rozvoje č. 13 Klimatická opatření

vyzývá k přijetí bezodkladných opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů. Přibližně 8 % celosvětových emisí je v současné době způsobeno odlesňováním tropických lesů, ale tytéž lesy mohou poskytnout 23 % nákladově efektivního řešení, jak dosáhnout zmírnění změny klimatu, kterého je potřeba docílit do roku 2030. Naše úsilí dosáhnout nulového odlesňování při získávání surovin přispěje k našim ambicím v oblasti nulově čistých emisí.

Cíl udržitelného rozvoje č. 15 Život na souši

je zaměřen na ochranu, obnovu a podporu udržitelného využívání suchozemských ekosystémů, včetně udržitelného hospodaření s lesy, přerušení procesu degradace půdy a zastavení úbytku biodiverzity. Naše strategie na ochranu lesů se zaměřuje na řešení problému odlesňování a prosazování lepší správy lesů.

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů

je založen na důležitosti spolupráce. Naše strategie na ochranu lesů byla vypracována za přispění našich dodavatelů a partnerů z nevládních organizací, a na základě naší spolupráce se Světovým fondem na ochranu přírody, abychom v rámci jeho programu Retailers Commitment for Nature a v rámci koalice Forest Positive Coalition zaměřené na boj proti odlesňování v systémech výroby potravin pořádané organizací Consumer Goods Forum (CGF) pomohli obnovit krajinu využívanou při produkci potravin.