Plýtvání potravinami - naši dodavatelé

Snižování potravinového odpadu na cestě od farmářů ke spotřebiteli je naším společným závazkem. Důležitou součástí našeho úsilí neplýtvat potravinami je způsob, jakým potraviny nakupujeme, a proto spolupracujeme s našimi dodavateli. V září 2019 jsme oznámili, že pět našich dodavatelů privátních značek pro střední Evropu přijalo cíl udržitelného rozvoje 12.3 a zveřejní údaje o plýtvání potravinami ze svých provozů do 12 měsíců a bude s námi spolupracovat na dalším snižování potravinového odpadu. Následující rok se přidali další čtyři dodavatelé 

  • Daifressh (zemědělská produkce)
  • Greenyard Frozen (mražené výrobky)
  • La Lorraine (pečivo)
  • MasterGood (maso)

S potěšením můžeme oznámit, že v letošním roce se přidalo dalších 7 našich dodavatelů, kteří rovněž zaznamenávají a zveřejňují data o svém potravinovém odpadu.

V roce 2021 závazek přijalo celkem 16 z 18 našich strategických dodavatelů potravin.

Shrnutí zpráv o plýtvání potravinami některých našich dodavatelů za rok 2021

  • La Lorraine je rodinný podnik, který je stoprocentně v belgickém vlastnictví a působí v odvětví mlynárenství a pekárenství na evropském trhu. Dodává především mražené polotovary. S Tescem spolupracuje na projektu "kaiserek", který omezuje plýtvání, kdy dodává vzhledově nepovedné výrobky, jako surovinu pro výrobu například pizza bulek.

 

  • ABP je mezinárodní zemědělská společnost, která úzce spojuje svou environmentální strategii s cíli udržitelného rozvoje OSN. Dodává po celém světě vysoce kvalitní maso nejen do maloobchodu, ale také do restaurací, oceněných michelinskou hvězdou. Vyvinula velmi komplexní strategii snižování plýtvání potravinami od inovací na farmě, přes optimalizaci zpracování až po koncového zákazníka. Všechny tyto aktivity jsou zahrnuty do jejich strategie „Dělat více za méně“, která ukazuje, že jeden konkrétní projekt může mít dopad na celý dodavatelský řetězec. 

 

  • AM FRESH dodává společnosti Tesco ve střední Evropě citrusy, džusy a květiny. Společnost začala s rozmyslem nakládat s potravinovým odpadem před několika lety, takže přijetí SDG cíle 12.3 pro ně bylo přirozeným vývojem. Úzce spolupracují se všemi provozními týmy na zvyšování povědomí, poskytování pravidelných aktualizací kvality a jasných pokynů k zacházení. Společnost Tesco navíc sdílí cenné klimatické a kvalitativní údaje, aby dodavateli pomohla zachránit co nejvíce své úrody. Jejich řada „Growers Harvest“ pro Tesco snížila odpad plodů o další 2,9 % díky upraveným požadavkům na vzhled při prodeji. 

 

  • Brop Slovakia je hlavním dodavatelem brambor pro společnost Tesco v České republice a na Slovensku a dodává také společnosti Tesco Maďarsko. Jedná se o rodinný podnik, který se snaží optimalizovat procesy všude tam, kde je to možné, aby se jejich produkty dostaly k zákazníkům nejčerstvější a bez rizika znehodnocení. Společně s Tescem dodavatel vyvinul značku „Perfectly Imperfect“, která v regálech obchodů ukazuje na první pohled nevzhledné, ale přitom vysoce kvalitní produkty, a zvyšuje tak povědomí zákazníků o důležitosti řešení potravinového odpadu. 

 

  • G’s Marketing je jedním z největších pěstitelů a balíren čerstvých salátů a zeleniny v České republice. Společnost se zavázala řešit plýtvání potravinami a zaměřuje se na zvýšení efektivity celého výrobního procesu. Aby zabránili a omezili plýtvání potravinami, využívají přesné zemědělské techniky, optimalizují sklizeň podle poptávky a dostupných zásob, implementují systémy předpovídání nebo využívají produkty, které nelze prodávat jako součást předbalených salátů. 

 

  • Hilton Foods Poland je pro Tesco střední Evropa důležitým dodavatelem masa a hotových jídel. Společnost se zavázala k udržitelnosti a snižování všech druhů odpadu ve svých provozech. Spolu s řešeními ke snížení spotřeby vody optimalizují procesy ke snížení plýtvání jídla při strojovém zpracování a využívají přebytečné potraviny k výrobě krmiva pro domácí zvířata nebo v hospodářských chovech. Kromě toho také založili vlastní skupinu pro řešení problémů, jejíž smyslem je vytipovat další příležitosti ke snížení plýtvání potravinami.
Celý seznam dodavatelů skupiny Tesco Group, kteří zveřejňují údaje o potravinovém odpadu, včetně úplné zprávy, naleznete zde.

 

 

Plné znění zpráv o plýtvání potravinami našich dodavatelů

ABP 2021 zpráva o plýtvání potravinami
ABP 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 154KB
AM FRESH 2021 zpráva o plýtvání potravinami
AM FRESH 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 145KB
BROP 2021 zpráva o plýtvání potravinami
BROP 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 147KB
G’s 2021 zpráva o plýtvání potravinami
G’s 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 466KB
Hilton Foods 2021 zpráva o plýtvání potravinami
Hilton Foods 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 209KB
Daifressh 2021 zpráva o plýtvání potravinami
Daifressh 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 176KB
Greenyard Frozen 2021 zpráva o plýtvání potravinami
Greenyard Frozen 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 227KB
La Lorraine 2021 zpráva o plýtvání potravinami
La Lorraine 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 210KB
La Loraine případová studie
La Loraine případová studie PDF 243KB
Mastergood 2021 zpráva o plýtvání potravinami
Mastergood 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 114KB
Intersnack 2021 zpráva o plýtvání potravinami
Intersnack 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 402KB
Nuova Castelli 2021 zpráva o plýtvání potravinami
Nuova Castelli 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 138KB
Mecom 2021 zpráva o plýtvání potravinami
Mecom 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 142KB
Nowel 2021 zpráva o plýtvání potravinami
Nowel 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 217KB
LECO 2021 zpráva o plýtvání potravinami
LECO 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 123KB
St. Nicolaus 2021 zpráva o plýtvání potravinami
St. Nicolaus 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 113KB
Freiberger 2021 zpráva o plýtvání potravinami
Freiberger 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 40KB