Plýtvání potravinami - naši dodavatelé

Snižování potravinového odpadu na cestě od farmářů ke spotřebiteli je naším společným závazkem. Důležitou součástí našeho úsilí neplýtvat potravinami je způsob, jakým potraviny nakupujeme, a proto spolupracujeme s našimi dodavateli. V září 2019 jsme oznámili, že pět našich dodavatelů privátních značek pro střední Evropu přijalo cíl udržitelného rozvoje 12.3 a zveřejní údaje o plýtvání potravinami ze svých provozů do 12 měsíců a bude s námi spolupracovat na dalším snižování potravinového odpadu.

Shrnutí zpráv o plýtvání potravinami našich dodavatelů za rok 2019
  • ABP je mezinárodní zemědělská společnost, která úzce spojuje svou environmentální strategii s cíli udržitelného rozvoje OSN. Dodává po celém světě vysoce kvalitní maso nejen do maloobchodu, ale také do restaurací, oceněných michelinskou hvězdou. Vyvinula velmi komplexní strategii snižování plýtvání potravinami od inovací na farmě, přes optimalizaci zpracování až po koncového zákazníka. Všechny tyto aktivity jsou zahrnuty do jejich strategie „Dělat více za méně“, která ukazuje, že jeden konkrétní projekt může mít dopad na celý dodavatelský řetězec. 

 

  • AM FRESH dodává společnosti Tesco ve střední Evropě citrusy, džusy a květiny. Společnost začala s rozmyslem nakládat s potravinovým odpadem před několika lety, takže přijetí SDG cíle 12.3 pro ně bylo přirozeným vývojem. Úzce spolupracují se všemi provozními týmy na zvyšování povědomí, poskytování pravidelných aktualizací kvality a jasných pokynů k zacházení. Společnost Tesco navíc sdílí cenné klimatické a kvalitativní údaje, aby dodavateli pomohla zachránit co nejvíce své úrody. Jejich řada „Growers Harvest“ pro Tesco snížila odpad plodů o další 2,9 % díky upraveným požadavkům na vzhled při prodeji. 

 

  • Brop Slovakia je hlavním dodavatelem brambor pro společnost Tesco v České republice a na Slovensku a dodává také společnosti Tesco Maďarsko. Jedná se o rodinný podnik, který se snaží optimalizovat procesy všude tam, kde je to možné, aby se jejich produkty dostaly k zákazníkům nejčerstvější a bez rizika znehodnocení. Společně s Tescem dodavatel vyvinul značku „Perfectly Imperfect“, která v regálech obchodů ukazuje na první pohled nevzhledné, ale přitom vysoce kvalitní produkty, a zvyšuje tak povědomí zákazníků o důležitosti řešení potravinového odpadu. 

 

  • G’s Marketing je jedním z největších pěstitelů a balíren čerstvých salátů a zeleniny v České republice. Společnost se zavázala řešit plýtvání potravinami a zaměřuje se na zvýšení efektivity celého výrobního procesu. Aby zabránili a omezili plýtvání potravinami, využívají přesné zemědělské techniky, optimalizují sklizeň podle poptávky a dostupných zásob, implementují systémy předpovídání nebo využívají produkty, které nelze prodávat jako součást předbalených salátů. 

 

  • Hilton Foods Poland je pro Tesco střední Evropa důležitým dodavatelem masa a hotových jídel. Společnost se zavázala k udržitelnosti a snižování všech druhů odpadu ve svých provozech. Spolu s řešeními ke snížení spotřeby vody optimalizují procesy ke snížení plýtvání jídla při strojovém zpracování a využívají přebytečné potraviny k výrobě krmiva pro domácí zvířata nebo v hospodářských chovech. Kromě toho také založili vlastní skupinu pro řešení problémů, jejíž smyslem je vytipovat další příležitosti ke snížení plýtvání potravinami.

Celý seznam dodavatelů skupiny Tesco Group, kteří zveřejňují údaje o potravinovém odpadu, včetně úplné zprávy, naleznete zde.

S potěšením můžeme oznámit, že v letošním roce se přidali další 4 naši dodavatelé a rovněž zaznamenávají a zveřejňují data o svém potravinovém odpadu.

  • Daifressh (zemědělská produkce)
  • Greenyard Frozen (mražené výrobky)
  • La Lorraine (pečivo)
  • MasterGood (maso)

 

Plné znění zpráv o plýtvání potravinami našich dodavatelů

ABP 2021 zpráva o plýtvání potravinami
ABP 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 450KB
AM FRESH 2021 zpráva o plýtvání potravinami
AM FRESH 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 466KB
G’s 2021 zpráva o plýtvání potravinami
G’s 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 403KB
Hilton Foods 2021 zpráva o plýtvání potravinami
Hilton Foods 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 450KB
Daifressh 2021 zpráva o plýtvání potravinami
Daifressh 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 493KB
Greenyard Frozen 2021 zpráva o plýtvání potravinami
Greenyard Frozen 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 379KB
La Lorraine 2021 zpráva o plýtvání potravinami
La Lorraine 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 540KB
Mastergood 2021 zpráva o plýtvání potravinami
Mastergood 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 425KB
Brop 2021 zpráva o plýtvání potravinami
Brop 2021 zpráva o plýtvání potravinami PDF 623KB