Plýtvání potravinami

Jsme prvním maloobchodním řetězcem v České republice, který zveřejňuje údaje o plýtvání potravinami ve vlastních provozech

 Potravinový odpad měříme od roku 2016 a na polovinu jsme jej snížili již v roce 2019.

Mezi hlavní údaje o potravinovém odpadu za rok 2021/22 patří:

  • Ve finančním roce 2021/22 jsme ve 184 obchodech Tesco v ČR prodali celkem 584 696 tun potravin.
  • snížili množství potravinového odpadu o 72 %  (oproti výchozí hodnotě z roku 2016/17) v rámci celé společnosti Tesco
  • Náš celkový potravinový odpad se v loňském roce snížil o 4 %, z 4 081 tun v letech 2020/21 na 3 904 tun v letech 2021/22 a odpovídá méně než 0,66 % z celkového objemu prodaných potravin. Jde o 72% snížení ve srovnání s naším výchozím rokem 2016/17.
  • Prostřednictvím našeho partnerství s Federací potravinových bank, které nám pomáhají přerozdělovat potravinové přebytky, jsme ve finančním roce 2021/22 darovali z našich obchodů 1 443 tun potravin místním charitativním organizacím. To odpovídá více než 3,4 milionu jídel pro lidi v nouzi.
  • darovali 87 % přebytečných potravin, které jsou stále bezpečné pro konzumaci 
  • díky darování 1443 tun do potravinových bank jsme ušetřili 4618 t CO2e
  • 9 dodavatelů z řad Tesco Product Partners reportuje svá data o potravinovém odpadu.

 

I přesto, že používáme nejmodernější systémy na plánování a objednávání zboží tak, abychom zajistili, že si zákazníci mohou kdykoli v našem obchodě koupit to, co chtějí, i tak na konci dne vždy bude určité množství potravinových přebytků, které nebudeme moci prodat.

Naši kolegové se řídí každodenními postupy pro omezování plýtvání potravinami. Pokud se jídlo blíží datu spotřeby, prodáváme ho za sníženou cenu, abychom zabránili jeho plýtvání. Jídlo, které nemůžeme prodat, ale je stále vhodné pro lidskou spotřebu, darujeme potřebným prostřednictvím potravinových bank, abychom pomohli nasytit ty, kteří to potřebují. Darujeme také potraviny jako krmivo pro zvířata, jedná se o potraviny, které nejsou vhodné k lidské spotřebě, ale zvířata je mohou bezpečně konzumovat.

Jak měříme náš potravinový odpad ve střední Evropě (v angličtině).

Ke stažení

Manuál Jak zbytečně neplýtvat jídlem
Manuál Jak zbytečně neplýtvat jídlem PDF 1,4MB
Tesco Report plýtvání potravinami 2021/2022
Tesco Report plýtvání potravinami 2021/2022 PDF 798KB
Tesco Report plýtvání potravinami 2020/2021
Tesco Report plýtvání potravinami 2020/2021 PDF 621KB
Tesco Report plýtvání potravinami 2019/2020
Tesco Report plýtvání potravinami 2019/2020 PDF 289KB
Tesco Report plýtvání potravinami 2018/2019
Tesco Report plýtvání potravinami 2018/2019 PDF 468KB
Tesco Report plýtvání potravinami 2017/2018
Tesco Report plýtvání potravinami 2017/2018 PDF 599KB
Tesco Report plýtvání potravinami 2016/2017
Tesco Report plýtvání potravinami 2016/2017 PDF 249KB

Podpora našich zákazníků a komunit

Spolupracujeme s potravinovými bankami, regionálními charitativními organizacemi a komunitními skupinami, abychom pomohli poskytnou jídlo lidem v nouzi tím, že darujeme potraviny místním komunitám. Toto přerozdělování zajišťuje, že veškeré dobré potraviny, které na konci dne zbudou, se dostanou k lidem, a neskončí jako odpad.

Zavedení aplikace FoodCloud pomáhá obchodům a charitativním partnerům usnadnit jejich práci a zvýšit objem darovaných přebytečných potravin, které lze stále bezpečně konzumovat.

Jsme prvním a jediným maloobchodním prodejcem potravin v zemi, který měří a zveřejňuje údaje o plýtvání potravinami, což děláme od roku 2016/17.

Všechny naše prodejny ve střední Evropě jsou součástí našeho programu darování přebytků potravin, v jehož rámci se zaměřujeme na poskytování jídla místním potravinovým bankám a charitativním organizacím. Od roku 2016 jsme v České republice, Maďarsku a na Slovensku darovali místním potravinovým bankám a charitativním organizacím více než 110 milionů jídel. V roce 2021/22 jsme poskytli v České republice téměř 581 tis porcí jídel prostřednictvím potravinových sbírek https://itesco.cz/sbirka-potravin/ a více než 3,4 mil porcí jídel prostřednictvím darovaných potravin z neprodaných přebytků.

Spolupráce s našimi dodavateli

Zavázali jsme se, že ve spolupráci s našimi dodavateli snížíme do roku 2030 množství potravinového odpadu v našich dodavatelských řetězcích na polovinu. Věříme, že co lze měřit lze také se kontrolovat, a proto vyzýváme dodavatele, aby zveřejňovali svá množství potravinového odpadu. Vybrané dodavatele privátních značek nejen motivujeme, ale i podporujeme řadou školení a workshopů, aby získali to nejlepší know-how, jak potravinový odpad měřit a efektivně snižovat s naší maximální podporou. V roce 2021 se 9 strategických dodavatelů vlastní značky (Tesco Product Partners) stalo prvními potravinářskými podniky, které začaly měřit a zveřejňovat vlastní údaje o plýtvání potravinami. Pracujeme na tom, aby v roce 2022 další vybraní partneři společnosti Tesco zveřejňovali své údaje o potravinovém odpadu. 

Zde najdete reporty našich dodavatelů o plýtvání potravinami.

Snižování potravinového odpadu v zemědělské produkci:

V roce 2019 se společnost Brop Slovakia zavázala snížit do roku 2030 svůj potravinový odpad o polovinu. Aby se vyhnuli  plýtvání potravinami, prodávají co nejvíce, včetně "podivné" zeleniny. Díky vlastní značce Tesco "Perfectly Imperfect" jsme schopni maximalizovat množství čerstvých produktů dostupných zákazníkům za nízké ceny a zároveň pomáháme zvyšovat povědomí zákazníků o důležitosti boje proti plýtvání potravinami. Ve spolupráci s Tescem dodávají novou řadu "Baby brambory", díky nimž se ušetří tuny brambor.

Za Tesco nás těší, že můžeme své dodavatele motivovat k tomu, jak být udržitelní.

 

 

Spolupráce se Světovým fondem na ochranu přírody

Ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody jsme zadali vypracování zprávy Driven to Waste s cílem zjistit celosvětové množství potravin, které se zkazí nebo vyhodí v zemědělských podnicích. Zpráva odhaduje, že celkový objem celosvětového potravinového odpadu je o jednu miliardu tun vyšší, než se dosud předpokládalo. Proto nyní spolupracujeme se Světovým fondem na ochranu přírody na dalším průzkumu v tomto odvětví a na tom, jak mohou maloobchodníci tuto situaci ovlivnit.

Závazky a cíle

Budeme spolupracovat s našimi dodavateli, abychom do roku 2030 snížili množství potravinového odpadu v našich dodavatelských řetězcích na polovinu a zvýšili počet dodavatelů, kteří budou jeho snížení rovněž hlásit.

Budeme i nadále podporovat naše dodavatele, aby pomáhali našim zákazníkům předcházet plýtvání potravinami v domácnosti prostřednictvím užitečných tipů a inovací výrobků.

Budeme úzce spolupracovat s potravinovými bankami a regionálními charitativními organizacemi, abychom pomohli poskytnout jídlo lidem tím, že darujeme potraviny místním komunitám.