| Obaly

Obaly

Dopad obalů řešíme prostřednictvím našich čtyř principů: odstraň, co odstranit lze; zredukuj, co odstranit nelze; používej opětovně víc; a recykluj, co zbylo. Naše strategie se zaměřuje jak na snížení dopadu odpadů z obalů výrobků naší vlastní značky, tak i cizích.

V Tescu máme obalové materiály a formáty rozdělené do skupin podle toho, jak je lze recyklovat. Pro zjednodušení používáme tzv. semafor –⁠ všechny obalové materiály rozdělujeme podle barev.

  • Zelenou barvou jsou označeny preferované materiály, které jsou snadno recyklovatelné.
  • Oranžová barva označuje takové obaly, pro které zatím neexistuje vhodná ekologická náhrada, tj. taková, která je funkční a plně a snadno recyklovatelná.
  • Červeně jsou označeny nežádoucí materiály, které u vlastních výrobků nechceme vůbec používat, protože buď nejsou vůbec recyklovatelné nebo jen velmi těžko.

Od roku 2020 se u výrobků našich privátních značek nepoužívají obaly z červené kategorie. Seznam každý rok aktualizujeme a pokud se nějaký obal dostane do červené kategorie, do roka to změníme. Do roku 2025 budou mít všechny výrobky značky Tesco plně recyklovatelné obaly.

Již se nám podařilo vyměnit obaly za plně recyklovatelné u tří kategorií výrobků, a to u potřeb pro domácnost, kde je téměř 200 položek, dále u nudlí, těstovin a rýže, kde je 90 položek, a jsme první řetězec, který má plně recyklovatelné všechny obaly i u ovoce a zeleniny.

Vratné přepravky

Recyklujeme také naše sekundární obaly, které chrání zboží při zásobování. Sekundární obaly zahrnují jak lepenkový kartón, tak plast, ve kterých jsou naše výrobky efektivně přepravovány do našich obchodů.  Aby se zabránilo využívání jednorázových přepravních obalů, k přepravě výrobků do obchodu slouží také opakovaně použitelné zelené přepravky.

Používáním těchto přepravek značky Euro Pool System namísto kartonových krabic snížila společnost Tesco v roce 2021 své emise o 4011 tun CO2. Celkem bylo použito 11 872 045 přepravek.

Obaly a oběhové hospodářství

Zaměřujeme se na obaly vlastních značek a postupně je omezujeme a inovujeme, abychom co nejméně zatěžovali životní prostředí a chránili cenné zdroje.

Na našich prodejnách a distribučních centrech vzniká množství obalového odpadu, který se upravuje v našem třídícím centru. Plast a papír posíláme ke zpracovatelům, kteří z této suroviny vyrábí například nákupní tašky pro naše obchody. Cyklus se takto uzavírá, z obalového materiálu, který se u nás stane odpadem, tento materiál následně důsledně třídíme a ve spolupráci s dodavateli dáváme materiálu nový život, například v podobě zmiňovaného výrobku. Zelené opakovaně použitelné přepravky se myjí a následně jsou opětovně využity.

Plastová nákupní taška Tesco z LDPE a běžná nákupní taška Tesco jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného materiálu a obě jsou plně recyklovatelné.

Papírová nákupní taška Tesco obsahuje 20 % papírového odpadu vytříděného v obchodech Tesco v České republice. Pro tento finanční rok je našim cílem zvýšit obsah recyklovaného papírového odpadu Tesco v papírových nákupních taškách až na 50 %. Také chceme začít přidávat plastový odpad Tesco do 3 různých plastových nákupních tašek a pytlů na odpadky.

V České republice již funguje celostátní systém REUSE. Lahvové pivo ve skleněných lahvích o objemu 0,5 litru se prodává se zálohou 3 Kč. Vracení těchto lahví je snadné, protože jsou přijímány ve všech typech obchodů prostřednictvím automatů na výkup lahví. Ve finančním roce 2021/2022 se v Tesco ČR prodalo více než 75 milionů skleněných lahví na pivo. Skleněné lahve mají totiž dobré bariérové vlastnosti pro uchovávání piva. 

Společnost Tesco spolupracuje se společnostmi, které jsou zodpovědné za sběr elektroodpadu. Do tohoto odpadu se řadí také baterie. Společnost Tesco zajišťuje sběrná místa pro tyto odpadní produkty ve svých prodejnách, aby zákazníkům usnadnila jejich bezpečnou likvidaci. Za rok 2021 jsme celkem do sběrných nádob ve všech našich obchodech sesbírali 32 545 kg elektroodpadu, baterií, zářivek a dalších elektrických zařízení, které bylo následně doručeno k ekologické likvidaci.

Společnost Tesco zahájila prodej vody a nealkoholických nápojů od dvou dodavatelů v České republice a na Slovensku ve vratných skleněných lahvích. Lahve mají objem 1 litr a jsou umístěny v přepravkách po 12 lahvích, které lze rozdělit na dvě přepravky po 6 lahvích. Používání vratných obalů pomáhá životnímu prostředí a také snižuje množství použitých obalů.

Dále se společností Nestlé pilotujeme ve vybraných obchodech nádoby na sběr a recyklaci kapslí do kávových automatů. Do nádob je možné vyhodit jak hliníkové, tak i plastové kapsle všech značek.