Podpora místních komunit

V místních komunitách hrajeme zásadní roli, což se jasně odráží v našich nových cílech. Prostřednictvím naší spolupráce s místními organizacemi a pomocí našich programů redistribuce potravin chceme přispět k velké změně a jsme hrdí na to, že můžeme i nadále podporovat projekty a organizace, které jsou pro naše spolupracovníky a zákazníky v komunitách, kde žijeme a pracujeme, skutečně důležité.

Vybrané cíle udržitelného rozvoje.

Cíl udržitelného rozvoje č. 11 Udržitelná města a obce

se zaměřuje na důležitost provedení změn v komunitách. Ve spolupráci s průmyslovými a nevládními organizacemi a dodavateli se zavazujeme podporovat projekty a činnosti, které přinášejí prospěch oblastem, ve kterých působíme.

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů

je založen na důležitosti spolupráce. Naše komunitní programy a partnerství napříč společností Tesco byly rozvinuty na základě informací, znalostí a zkušeností našich spolupracovníků, charitativních organizací a partnerů z nevládních organizací a pro jejich úspěch je zásadní pokračovat v naší stávající spolupráci.

Vy rozhodujete, my pomáháme

Unikátní grantový program Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ podporuje od roku 2016 veřejně prospěšné projekty neziskových a příspěvkových organizací po celé České republice.

Program se zaměřuje především na malé projekty, které se zasazují o pozitivní změnu okolního prostředí.

Tímto způsobem podporuje komunity a občanskou společnost v místech, kde Tesco působí. Program je určen různým typům organizací od sdružení až po nadační fondy. Žádosti, které přijímáme, by měly mít přímou vazbu na prioritní cíle udržitelného rozvoje společnosti Tesco. Místní organizace pomáhají rozvíjet tyto projekty, které posilují soudržnost obyvatel a jejich odpovědnost k místu, kde žijí, posilují komunitní život, podporují neformální vzdělávání a trávení volného času a udržují kulturu a místní tradice.

Z přihlášených projektů vybírají vítěze sami zákazníci a to tak, že hlasují pro organizace, které působí v jejich kraji. Společnost Tesco pak finančně podpoří vítězný projekt. Jedná se o největší iniciativu na podporu místních komunit ve střední Evropě, do které jsou zapojeni i zákazníci.

V roce 2021 proběhlo 9 a 10. kolo projektu Vy rozhodujete, my pomáháme.

 

Dohromady jsme podpořili 540 projektů,

celkovou částkou 10 080 000 Kč.

O podpořených projektech rozhodli zákazníci, kteří udělili celkem 3 897 302 hlasů.

 

Za celou dobu trvání projektu tedy od roku 2016 jsme na podporu místních organizací přispěli již 43 740 000 kč,  přihlásilo se celkem 5812 projektů a zákazníci organizacím udělili 27 065 444 hlasů.

 

Příkladem úspěšného projetu, který jsme v minulém roce podpořily byly aktivity "Malujeme své příběhy - arteterapeutická setkání dětí z pěstounských rodin" zastřešená Sdružení pěstounských rodin. Díky naší podpoře mohli zprostředkovat arteterapii, tedy léčbu uměním, ohroženým dětem, které nyní vyrůstají v pěstounských rodinách. Na setkáních mohli v bezpečném prostředí zpracovat svou minulost a odžít, co je tíží ve skupině vrstevníků s podpobným osudem. Obrázky pak čeká další život a poslouží jako ilustrace ke knize a do animovaného filmu s příběhem jedné holčičky v pěstounské péči.

 

Nadace a neziskové organizace

V letech 2021/2022 jsme spolupracovali především s organizací Člověk v tísni, kterou jsme si vybrali jako odpovědného partnera s bohatými zkušenostmi s organizováním humanitární pomoci. V červnu jsme prostřednictvím této organizace poskytli materiální pomoc lidem postiženým tornádem na jižní Moravě v hodnotě 5 000 000 Kč.

 V únoru jsme poskytli materiální a finanční pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině. Na základě darů společnosti Tesco, štědrosti našich zákazníků a kolegů jsme společně darovali pomoc v hodnotě 5,2 milionu liber, abychom pomohli humanitárním organizacím získat životně důležitou podporu pro ty, kteří byli zasaženi konfliktem.

Nezapomínáme ale ani na menší organizace a projekty, které potřebují také podpořit.

 

Dobrovolnictví kolegů

Dobrovolnictví podporujeme různými způsoby. Každý zaměstnanec má možnost podpořit místní komunity, neziskové organizací a další projekty, které rozvíjejí prostředí, v němž působíme. Ročně každému zaměstnanci zaplatíme dva dny, které může strávit dobrovolnickou činností. Zaměstnanci pracující v kanceláři mají možnost v průběhu roku podpořit své spolupracovníky v obchodech prostřednictvím projektu Helping Hands a pomáhat jim třeba na pokladně nebo při doplňování zboží.

Významný způsob, jakým si kolegové pomáhají navzájem, je projekt Tesco Anděl, který díky dobrovolným příspěvkům kolegů pomáhá těm méně šťastným vyrovnat se s nejrůznějšími životními situacemi. Nejčastěji jsou to ztráty blízkých nebo řešení situace spojené s domácím násilím.

Pravidelně každý měsíc přispívá téměř 2000 kolegů.

Za rok 2021 Tesco Anděl podpořil 45 kolegů celkovu částkou přes 1,1 mil Kč.