Darování potravin

Darování potravin

Ve společnosti Tesco není prostor na plýtvání. Jsme prvním maloobchodním prodejcem ve střední Evropě, který zveřejňuje údaje o plýtvání potravinami ve vlastních provozech. Jsme hrdí na to, že jsme již dosáhli cíle udržitelného rozvoje OSN 12.3 pro rok 2030 a již v roce 2019 se nám podařilo snížit množství potravinového odpadu o více než polovinu a tento cíl stále naplňujeme.

Je to hlavně díky tomu, že všechny obchody a distribuční centra Tesco každý den nabízejí přebytečné potraviny místním charitativním organizacím.

Potravinové sbírky

Společnost Tesco dlouhodobě podporuje potravinové banky a distribuci neprodaných potravin potřebným. Během roku věnujeme potravinovým bankám nejen neprodané zboží, ale také trvanlivé potraviny a drogistické zboží z národních potravinových sbírek. V obchodech se pravidelně konají potravinové sbírky, do kterých se mohou zapojit všichni zákazníci a podpořit tak potřebné ve svém regionu.

V uplynulém účetním období proběhly v našich obchodech celkem čtyři potravinové sbírky, z toho dvě organizované potravinovými bankami na pomoc potřebným, jako jsou senioři, lidé bez domova nebo rodiče samoživitelé. Další dvě mimořádné sbírky uspořádala sama společnost Tesco. První z nich částečně přispěla na podporu obcí na Moravě, které zničilo tornádo, a druhá byla určena na pomoc oblastem postiženým válečným konfliktem na Ukrajině. Zákazníci mohli přispívat jak v prodejnách, tak prostřednictvím internetového obchodu.

 

  • V roce 2021 darovali zákazníci společnosti Tesco v letní sbírce 18,4 tun potravin a drogistického zboží.
  • V podzimní sbírce  se podařilo vybrat 92,4 tun potravin. Tesco navíc darovalo 400 000 Kč.
  • Na podporu Ukrajiny darovali zákazníci 58 tun potravin a drogistického zboží, toto množství společnost Tesco zdvojnásobila.
  • Jarní potravinová sbírka v roce 2022 pak získala pro potřebné 75 tun potravin.

 

Celkem jsme potravinovým bankám za poslední rok poslali 579 000 porcí jídla z potravinových sbírek. Vážíme si každého, kdo se zapojil.

 

"Be like Tesco - Buďte jako Tesco a neplýtvejte potravinami, to je naše vzdělávací komunikace. Co nespotřebujete darujte."

Food Cloud

Podařilo se nám snížit množství nespotřebovaných potravin, které by jinak skončily jako odpad. Přerozdělili jsme 7401 tun přebytečných potravin a darovali je buď potravinovým bankám a místním charitativním organizacím, nebo jako krmivo pro zvířata. Množství potravin, které se nám podařilo zachránit naleznete v Tesco Reportu o plýtvání potravinami.

Do tohoto projektu jsme zapojili všechny naše prodejny, které každý den nabízí neprodané potraviny potravinovým bankám. V roce 2021/22 jsme spustili aplikaci s názvem Food Cloud, abychom pracovali efektivněji, pomohli obchodům a potravinovým bankám zjednodušit proces darování potravin a zachránili více neprodaného jídla, které lze stále bezpečně konzumovat.

Aplikace Food Cloud je založena na jednoduchém přenosu informací, který umožňuje společnosti Tesco velmi rychle a přesně komunikovat s potravinovými bankami. Ukazuje také potravinovým bankám, jaké množství potravin je na jednotlivých obchodech k dispozici. Aplikace dále výrazně zjednodušuje evidenci potravin na všech úrovních, díky čemuž máme podrobný přehled o našem potravinovém odpadu. Značně to zvyšuje šance, že se potraviny, jako je pečivo nebo ovoce a zelenina, rychle dostanou k lidem, kteří je mohou konzumovat.

Význam poskytování podrobných informací o přebytečných potravinách spočívá v tom, že jsme schopni organizovat nakládání s přebytečnými potravinami a podniknout nezbytná opatření k odstranění případných nedostatků. To nám umožnilo ve spolupráci s dalšími subjekty usilovat o snížení plýtvání potravinami a o zvýšení cílené redistribuce přebytečných potravin.

Jsme přesvědčeni, že je nesmírně důležité, aby každý maloobchodník měl jasnou představu o množství vyhozeného jídla ve svém vlastním provozu, abychom společně našli způsoby, jak takové plýtvání potravinami dlouhodobě snižovat. 

FoodCloud website