Zpráva CEO

Vážení čtenáři,

Představujeme vám již čtvrtý report o udržitelnosti, který Tesco zpracovalo.  Letos přinášíme reportované informace a data v novém kabátě, elektronická forma sleduje moderní trendy a umožnuje zachytit ještě větší škálu témat, kterým se v rámci udržitelnosti věnujeme. Spolu s našimi stakeholdery jsme identifikovali klíčová témata, určili si dlouhodobé cíle a reportujeme jejich průběžné plnění. Report je zpracován dle mezinárodně uznávaných metodik.  

Tesco dlouhodobě usiluje o to, aby přinášelo zákazníkům ten nejlepší servis a nejkvalitnější produkty a pečovalo o ně po všech stránkách, zákazník pro nás vždy byl, je a bude středobodem našeho snažení. Čím dál více vidíme, že je potřeba udělat mnohem více.

Vstoupili jsem do nové kapitoly našeho podnikání, vypracovali jsme strategii, která podporuje naše silné stránky. Tesco chce být pro své zákazníky více než supermarketem. Proto rozšiřujeme naše pole působnosti i na svět ve kterém působíme a ve kterém žijí naši zákazníci. Aktualizovali jsme náš účel podnikání, který je „Každý den přinášet našim zákazníkům, komunitám a planetě něco navíc“

Zaměřujeme se na celé spektrum témat od cenové dostupnosti přes zdraví, životní prostředí až po místní komunity.

Udržitelnost jak v podnikání, tak v oblasti sociální a enviromentální je včleněna do strategických priorit celé skupiny Tesco.

Aby bylo patrné, že to myslíme vážně, zakomponovali jsme ambiciózní cíle v oblasti snižování uhlíkové stopy, plýtvání potravinami a podpory rozmanitosti do cílů našich ředitelů. Na plnění těchto cílů je vázáno i jejich odměňování.  

Jsem ráda, že Tesco je i nadále nezpochybnitelný leader v oblasti měření a prevence plýtvání potravinami. Již 5 rokem aktivně snižujeme množství potravinového odpadu a jako jediní zveřejňujeme data o jeho množství. V této oblasti jsem již dokonce splnili cíl udržitelného rozvoje OSN týkající se plýtvání potravinami.

Prevence plýtvání potravinami je pro nás o to důležitější, protože zvyšující se ceny potravin dopadají na naše zákazníky. Proto se snažíme je podpořit řadou aktivit jako například garancí nízkých cen, speciálními Clubcard cenami a zdraví našich zákazníků podporujeme také prostřednictvím projektu Čerstvých 5, který garantuje vždy pět druhů čerstvého ovoce a zeleniny za dostupné ceny.

Jsem neskutečně pyšná za neuvěřitelnou reakci kolegů na konflikt na Ukrajině. Rychlost a energie ukazují skutečného ducha našeho týmu.

Jsem hrdá, že jsem součástí týmu s tak velkým srdcem. Odezva v obchodech byla téměř okamžitá, týmy organizovaly sbírky a dobrovolně pomáhaly všemi možnými způsoby a Tesco se zavázalo zdvojnásobit částku darované částky od zaměstnanců i potraviny od zákazníků.

Byli jsme mezi prvními, kdo vypravil velké potravinové dary, přičemž dodávky opouštěly sklady už 48 hodin po začátku konfliktu.

Kolegové v rámci zaměstnaneckých sbírek darovali rekordní částky, F&F darovalo 50 palet oblečení, Tesco Mobile poskytlo bezplatné SIM karty.

Nebylo to jednoduché období, ale byli jsme semknutí, pracovali společně v týmech. Pomáhali jsme ještě více místním komunitám a potřebným. Ale zároveň jsme dále pokračovali v našich dlouhodobých projektech na podporu místních komunit, jako je Vy rozhodujete, my pomáháme, jehož prostřednictvím jsme na základě výběru našich zákazníků ocenili místní projekty celkovou částkou již téměř 44 milionů Kč.

Opomenuta nezůstala ani enviromentální část našich aktivit, tvrdě jsem pracovali na změnách našich obalů, již celé tři produktové kategorie jsou plně recyklovatelné a za inovace vedoucí k udržitelnějším obalům jsem získali cenu Obal roku, což mě těší, protože úsilí, které v této oblasti vyvíjíme je enormní.

Velkým oceněním pro mě i všechny mé kolegy jsou i ceny, které jsme obdrželi, protože představují ocenění našich každodenních aktivit a to, že si odborná veřejnost všímá toho, co děláme nad rámec našeho podnikání. Zvláště si cením toho, že jsme leader v oblasti Top odpovědná velká firma, ale oceněny byly i naše aktivity v oblasti diverzity a přístupu k ženám. Získali jsme ocenění i v soutěži Zlatý středník s tématem “Jídlo pro všechny”. A potvrzení našeho působení v rámci udržitelných potravin je i umístění v soutěži Rostlinný řetězec roku.

Podpora prodeje rostlinných alternativ masa se dlouhodobě propisuje i do našich cílů. Chceme do roku 2025 navýšit jejich prodej o 300 %. Zákazníkům nabízíme, krom rostlinných alternativ masa i řadu reformulovaných produktů, které mají zdravější složení.

Udržitelné stravování je jeden z dílčích kroků, kterým chceme přispět ke globálnímu snižování emisí. Tesco samo chce být uhlíkově neutrální do roku 2035. Všechny naše obchody již několik let používají elektřinu z udržitelných zdrojů.

Těší mě, že i tato témata rezonují u našich zaměstnanců a Tesco hodnotí jako skvělé místo pro práci rekordních 87 % zaměstnanců. V oblasti diverzity a inkluze jsou pro nás klíčová tři témata inkluze hendikepovaných, podpora žen a péče o menšiny.

Během posledního roku jsme také nacházeli své nové role, abychom naplnili co nejlépe náš nový účel – „každý den přinášet našim zákazníkům, komunitám a planetě něco navíc“. Věřím, že když se tímto novým účelem budeme řídit, usnadní nám to úspěšně projít další kapitolou, ať už na nás vnější svět připraví cokoli.

Ráda využiji i tuto příležitost, abych znovu všem zaměstnancům poděkovala za fantastickou práci, kterou pro naše zákazníky a naše podnikání každý den odvádí. Našim zákazníkům za přízeň a podporu a dalším zúčastněným stranám za spolupráci.

 

Katarína Navrátilová

Generální ředitelka Tesco Stores ČR