Náš přístup k udržitelnosti

“Každý den přinášet zákazníkům, komunitám i planetě něco navíc.”

Od změny klimatu přes zdraví a odpady až po diverzitu.

Udržitelnost jsme začlenili do našich cílů, strategií a obchodních plánů. Uvědomujeme si, že naše podnikání závisí na okolním světě. Jako velký maloobchodní prodejce víme, že můžeme dosáhnout velkých změn.

Zavázali jsme se podnikat odpovědným a udržitelným způsobem, což odráží naše hodnoty, za které jsou odpovědni všichni zaměstnanci společnosti Tesco.

Důležitá čísla za období 2021/22

 • 87 % zaměstnanců doporučuje Tesco jako skvělé místo pro práci
 • Jsme prvním významným zaměstnavatelem v České republice, který dobrovolně zveřejňuje údaje o odměňování žen a mužů
 • Začlenili jsme kritéria udržitelnosti do našeho Programu odměňování zaměstnanců podle výkonu pro všechny ředitele (více ve výroční zprávě společnosti Tesco)
 • Snížili jsme množství potravinového odpadu o 72 %
 • Darovali jsme 3,4 milionů porcí jídla
 • Dosáhli jsme úspěchů týkajících se problematiky obalů, máme již tři plně recyklovatelné kategorie výrobků
 • Podpořili jsme 540 místních skupin prostřednictvím našeho programu Vy rozhodujete, my pomáháme
 • 100 % elektřiny, kterou používáme v prodejnách, distribučních centrech a kancelářích je vyrobeno z obnovitelných zdrojů
 • Od roku 2015 jsme snížili emise oxidu uhličitého (v rozsahu 1 a 2) o 52 % a stanovili jsme si ambicióznější cíle, abychom dosáhli nulových čistých emisí v našem provozu do roku 2035 a v rámci celého našeho hodnotového řetězce do roku 2050
 • V České republice byly testovány první elektrické nákladní vozy
 • 100 % palmového oleje má certifikát RSPO nebo je krytý úvěry nezávislých drobných zemědělců s certifikátem RSPO
 • 100 % výrobků vlastní značky z papíru nebo dřeva má certifikát FSC/PEFC o udržitelném hospodaření nebo pochází z recyklovaného zdroje.

Naše podnikání poskytuje zákazníkům skutečnou hodnotu.

Přístup k cenově dostupným, zdravým a udržitelným výrobkům je základem našeho podnikání. Chceme zajistit, aby si u nás všichni zákazníci mohli koupit to, co potřebují a chtějí.

Tesco je s téměř 9 000 spolupracovníky jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v České republice. Naše distribuční síť a řetězec prodejen značně závisí na práci tisíců zaměstnanců. To, co děláme, by bez nich nebylo možné a jejich práce je zásadní pro naše budoucí úspěchy.

Za posledních 10 let jsme investovali značné zdroje do rozvoje naší činnosti, abychom mohli zákazníkům poskytovat rozmanité služby. Díky 87 hypermarketům, 58 supermarketům, 39 expresním prodejnám, 2 distribučním centrům a 126 franšízovým prodejnám Žabka jsme snadno dostupní dvěma třetinám obyvatel České republiky prostřednictvím naší sítě prodejen a především prostřednictvím naší služby online nákupu s doručením po celé zemi. V Tescu mají naši zákazníci přístup ke všemu, co potřebují, za každodenní nízké ceny, od základních potravin až po kompletní týdenní nákupy, a to včetně pohonných hmot dostupných na našich 17 čerpacích stanicích, kde mohou zákazníci koupit kvalitní certifikované palivo.

V České republice jsme také významným plátcem daní, které jsou odváděny do státního rozpočtu a přispívají k růstu ekonomiky.