Zpráva o udržitelnosti 2021/22

Úvodní slovo generální ředitelky.

"Udržitelnost jak v podnikání, tak v oblasti sociální a environmentální je včleněna do strategických priorit celé skupiny Tesco. Aby bylo patrné, že to myslíme vážně, zakomponovali jsme ambiciózní cíle v oblasti snižování uhlíkové stopy, plýtvání potravinami a podpory rozmanitosti do cílů našich ředitelů a na jejich plnění je vázáno i jejich odměňování."

Péče o zákazníky.

Poskytujeme skvělé a vstřícné služby ve všech oblastech našeho podnikání a nabízíme produkty a služby, které jsou dostupné pro každého.

Péče o komunity.

Umožňujeme našim prodejnám, spolupracovníkům a zákazníkům, aby se více podíleli na dění v místě, kde pracují, a hledáme nové způsoby, jak bychom se mohli zapojit všichni.

Skvělé místo pro práci pro všechny.

Inkluzivní kultura je nedílnou součástí naší značky a je zakotvena v jedné z našich tří klíčových hodnot - chováme se k lidem tak, jak si přejí.

Péče o planetu.

Jako potravinářský průmysl musíme najít způsoby, jak rostoucí populaci živit udržitelnějším způsobem – na menší rozloze půdy a s menším využitím přírodních zdrojů. Pro společnost Tesco je to zásadní, aby mohla zákazníkům i nadále nabízet cenově dostupné, zdravé a udržitelné potraviny.

Reporting.

Veřejně informujeme o pokroku s jasnými klíčovými ukazateli výkonnosti a zajišťujeme plnou transparentnost našich dosavadních výsledků. Naše nejvýznamnější klíčové ukazatele výkonnosti se vztahují na celou společnost Tesco a naše výkazy zajišťuje nezávislá třetí strana.