Odstranění těžko recyklovatelných materiálů

V roce 2019 jsme se zavázali, že do konce roku 2020 odstraníme všechny těžko recyklovatelné materiály z našich vlastních značkových obalů ve střední Evropě.

Po konzultaci s dodavateli a odborníky z oboru pravidelně kontrolujeme materiály použité v obalech výrobků naší vlastní značky a zveřejňujeme seznam preferovaných materiálů (viz seznam níže, který je pravidelně aktualizován). Preferované materiály na seznamu jsou již snadno recyklovatelné a mohou být vyrobeny z recyklovaného obsahu. Jako příklady lze uvést PET plasty, PP plasty pro nepotravinářské použití, kov, sklo a trvale udržitelně získávaný papír a lepenka.

Identifikovali jsme také ty materiály, které nejsou snadno recyklovatelné a naopak jsou škodlivé pro životní prostředí, jako je PVC a polystyren (někdy se používá pro jogurtové kelímky) a PLA (kyselina polymléčná - kterou najdete ve fóliích a pytlích). Dosud jsme z našich výrobků ve střední Evropě odstranili více než 454 tun těžko recyklovatelných materiálů (stav k září 2020).

V našem podnikání již nebudeme tolerovat žádné nové výrobky v nadměrném balení ani těžko recyklovatelné materiály pro obaly výrobků naší značky.

130 tun

těžko recyklovatelných materiálů dosud odstraněných z obalů vlastní značky v České republice

což představuje

82 %

těchto materiálů (stav v České republice v září 2020)