Odstranění těžko recyklovatelných materiálů

130 tun

těžko recyklovatelných materiálů dosud odstraněných z obalů vlastní značky v České republice

což představuje

82 %

těchto materiálů (stav v České republice v září 2020)

V roce 2019 jsme se zavázali, že do konce roku 2020 odstraníme těžko recyklovatelné a nerecyklovatelné materiály z obalů vlastní značky ve střední Evropě. Díky tomu se podařilo odstranit 454 tun těžko recyklovatelných materiálů již v září minulého roku. Z toho v České republice jde o 130 tun (k únoru 2021)*.

Po konzultacích s dodavateli a odborníky pravidelně kontrolujeme obalové materiály používané u produktů vlastních značek a aktualizujeme seznam preferovaných materiálů, který má podobu semaforu. Materiály nacházející se v červené oblasti se u obalů vlastních výrobků nepoužívají. Takové materiály nejsou recyklovatelné nebo jen velmi těžko recyklovatelné. Oranžová oblast představuje materiály, které se snažíme eliminovat a hledáme pro ně plně recyklovatelné alternativy, avšak ne vždy je to z technologického hlediska jednoduché. Nakonec v zelené zóně se vyskytují dobře recyklovatelné materiály, jejichž použití preferujeme. Část těchto materiálů se už vyskytuje v obalech ve formě recyklátu, například rPET v nápojových lahvích, rPE a rPP v obalech pro nepotravinářské produkty. Do zelené kategorie patří také kov, sklo, lepenka a papír z udržitelných zdrojů.

U každého nového vlastního výrobku zajistíme, aby neobsahoval nadměrné množství obalů a byl, pokud je to možné, balený pouze v recyklovatelných materiálech.

*Úspora obalových materiálů byla počítána na základě ročních prodejů.

Odstranění černých plastů

Náš závazek se týká i černých plastů, při jejichž výrobě se používá jako barvivo tzv. uhlíková černá barva. Toto barvivo způsobuje na automatizovaných třídících linkách potíže, kdy zamezuje rozlišení typu materiálu, ze kterého je obal nebo nádoba vyrobená. Navíc při výrobě nových nádob se recyklát zbarvuje do černých či tmavých odstínů, což je nežádoucí především proto, že se z něj již nedají vyrobit čiré obaly.

Jak kategorizujeme obalové materiály: