Udržitelné obaly

Náš přístup "4R"

Abychom zlepšili udržitelnost obalů našich vlastních značkových produktů a reagovali na její globální spletitost, uplatňujeme na všech našich trzích stejný přístup, který se nazývá přístup 4R (z angličtiny Remove, Reduce, Reuse, Recycle). V souladu s tímto přístupem přijímáme opatření, abychom:

  • Odstranili veškeré nerecyklovatelné a obtížně recyklovatelné obaly;
  • Tam, kde je nelze odstranit, usilovali o jejich omezení;
  • Objevovali nové příležitosti k opětovnému použití, a pokud to prostě nejde, tak;
  • Zajistili, že vše je recyklováno jako součást uzavřené smyčky.

Snižování množství obalů

Za účelem dalšího snížení dopadu obalů na životní prostředí společnost Tesco přetváří své výrobky vlastní značky a snižuje množství použitých materiálů na absolutní minimum. Nové výrobky přicházejí s lehčími obaly nebo procházejí novou výrobní technologií, která umožňuje odstranit nebo vyměnit vybrané části obalu.

Snížení hmotnosti obalů má pozitivní dopad nejen na omezení množství plastů a jiného odpadu, ale také pomáhá snížit emise uhlíku. Lehčí obal znamená méně energie spotřebované na přepravu produktů.

64 tun plastů odstraněných

z obalů vlastní značky díky redesignu ve střední Evropě