Udržitelné obaly

Šetrný přístup k naší planetě je v samém smyslu našeho podnikání. Proto je pro nás mimořádně důležitá i udržitelnost produktů našich vlastních značek včetně jejich obalů.

Je to právě obal výrobku, který je jedním z nejvýznamnějších prostředků pro prodloužení trvanlivosti potravin. Poskytuje ochranu před okolními vlivy, ať už je jejich charakter mechanického, biologického, fyzikálního nebo chemického původu. Obaly se liší v závislosti na typu výrobku, způsobu výroby či použití konečným spotřebitelem a v současnosti jsou nedílnou součástí produktů.

Ačkoli obal plní důležitou roli při ochraně zboží – ať už potravinového či nepotravinového – a přispívá k omezení plýtvání potravinami, věříme, že lze design výrobku značky Tesco přizpůsobit tak, abychom množství použitého obalu snížili na nezbytné minimum či použili materiály šetrnější k životnímu prostředí. Těchto výsledků jsme již dosáhli u řady výrobků nebo dokonce celých kategorií.

Pracujeme také na tom, aby se naše obaly, které zůstávají na prodejně, staly součástí tzv. „uzavřeného recyklačního cyklu“. Jde o systém řízení, ve kterém se materiály opětovně používají anebo se vracejí k recyklaci. Našeho cíle dosahujeme také díky skvělé spolupráci s dodavateli a odborníky.

Naše závazky:

  • Snižujeme celkové množství obalů vlastní značky.
  • Do konce roku 2020 jsme odstranili všechny nerecyklovatelné a těžko recyklovatelné materiály z obalů produktů vlastních značek.
  • Do roku 2025 budou všechny obaly produktů vlastní značky ve střední Evropě 100% recyklovatelné.
  • Do roku 2025 bude všechen papír a lepenka pocházet ze 100% udržitelných zdrojů.

Náš přístup "čtyř R"

4 kroky k větší udržitelnosti obalů

Na všech trzích, na kterých působíme, uplatňujeme stejný přístup "4R". Název vychází z anglických slov: Remove (odstranit), Reduce (zredukovat), Reuse (znovu použít) a Recycle (recyklovat). Díky tomu jsou obaly produktů vlastní značky udržitelné a zároveň reflektují komplexnost problematiky obalů v globálním měřítku. Přitom vždy začínáme procesem kontroly, zda všechny složky obalu skutečně plní svou funkci, nebo jsou nadbytečné a je lepší je odstranit.

V souladu s přístupem 4R podnikáme kroky s cílem:

  • Odstranit obaly produktů tam, kde je to možné.
  • Pokud není možné obaly odstranit, zredukovat je alespoň na nezbytné minimum.
  • Znovu použít, a pokud to není možné,
  • Všechny recyklovat a tím uzavřít tzv. recyklační kruh.

Další témata podrobně: