Spolupráce s dodavateli

Jsme si vědomi toho, že naši zákazníci chtějí mít výběr – jednak mít přístup k nejlepším značkám a jednak zvolit si i skvělé produkty za nízké ceny. Za posledních 24 let jsme si s našimi dodavateli vybudovali dlouhodobé vztahy, přičemž jim pomáháme investovat do svých nejlepších výrobků, následně je vyrábět a dodávat pro naše zákazníky.

Vztahy s dodavateli jsou pro nás důležité, a proto pravidelně shromažďujeme zpětnou vazbu od dodavatelů o společnosti Tesco pomocí průzkumů a pohovorů, takže nám mohou říct, jaká je spolupráce s námi z jejich pohledu. Je to pro ně také možnost, jak vyjádřit své představy o tom, jak by se naše spolupráce mohla dále zlepšovat. Díky těmto komunikačním kanálům mají naši dodavatelé možnost se vyjádřit, přičemž jejich názory nám umožňují zlepšit naše provozní postupy. S potěšením konstatujeme, že 69 % našich dodavatelů v České republice uvádí, že se k nim chováme férově, a 78 % souhlasí, že jejich platby vyřizujeme bez prodlení. V rámci podpory dodavatelů nabízíme těm nejmenším úhradu jejich faktur do 14 dní. Od našich dodavatelů také víme, že si uvědomují, že se o jejich problémy zajímáme a řešíme je, a také jsou spokojení s mírou zapojení, přičemž oceňují, že s nimi sdílíme naše plány a priority. V České republice spolupracujeme se stovkami dodavatelů. Konkrétně v České republice spolupracujeme s 311 dodavateli, pokud jde o naše výrobky vlastní značky, přičemž 36 % z těchto dodavatelů jsou místní čeští dodavatelé. Pracujeme také na budování skupiny Tesco Product Partners, s níž budeme moct úzce spolupracovat na podpoře a dosahování našich dlouhodobých strategických cílů týkajících se environmentálních závazků, jako je to v případě obalů a potravinového odpadu.

Česká bezpesticidní rajčata

V České republice vyvíjíme velmi příkladné lokální partnerství například s Farmou Bezdínek na Ostravsku. Na ploše více než 11 hektarů pěstují prémiové odrůdy rajčat a jako vůbec první skleník v Česku prošla Farma Bezdínek kontrolním auditem na technologii pěstování bez zbytků pesticidů. Rajčata z farmy mají tedy nulová rezidua pesticidů, stejně jako bio produkty nebo kojenecká výživa. Tato rajčata nabízíme exkluzivně pod značkou Tesco Finest a dodavateli garantujeme férové podmínky a podporu.

Česká rajčata z farmy Bezdínek

Dobré životní podmínky zvířat

Zdraví zvířat v našem dodavatelském řetězci a jejich dobré životní podmínky jsou velmi důležité a my usilujeme o to, abychom v této oblasti jednali zodpovědně. Za tím účelem spolupracujeme s farmáři na tom, abychom dosáhli dobrého pokroku a podíleli se na definování osvědčených postupů.

Nákupní zvyky zákazníků se neustále mění. Kromě ceny výrobků se v poslední době zákazníci obzvlášť zajímají o zemi původu a způsob výroby. Abychom tato očekávání splnili, Tesco ve střední Evropě například usiluje o to, aby do konce roku 2025 již v obchodech nebyla k dispozici vejce z klecových chovů, a to jak u vlastní značky, tak od jiných značek. V nabídce Tesco již dnes najdeme širokou škálu vajec z ekologického chovu, od slepic chovaných na podestýlce nebo z volného chovu. Společnost Tesco a její dodavatelé budou při plánovaných změnách v sortimentu přísně dodržovat současné vysoké standardy, pokud jde o chov nosnic a podmínky při snášení vajec. Tato iniciativa je nedílnou součástí širšího úsilí společnosti Tesco zajistit, aby všechny výrobky byly získávány řádným a etickým způsobem, a je pokračováním závazku společnosti Tesco ve Velké Británii ukončit prodej vajec od slepic chovaných v klecích.