Plýtvání potravinami - naši dodavatelé

Snižování potravinového odpadu na cestě od farmářů ke spotřebiteli je naším společným závazkem. Důležitou součástí našeho úsilí neplýtvat potravinami je způsob, jakým potraviny nakupujeme, a proto spolupracujeme s našimi dodavateli. V září 2019 jsme oznámili, že pět našich dodavatelů privátních značek pro střední Evropu přijalo cíl udržitelného rozvoje 12.3 a zveřejní údaje o plýtvání potravinami ze svých provozů do 12 měsíců a bude s námi spolupracovat na dalším snižování potravinového odpadu.

Shrnutí zpráv o plýtvání potravinami našich dodavatelů za rok 2019
  • ABP je mezinárodní zemědělská společnost, která úzce spojuje svou environmentální strategii s cíli udržitelného rozvoje OSN. Dodává po celém světě vysoce kvalitní maso nejen do maloobchodu, ale také do restaurací, oceněných michelinskou hvězdou. Vyvinula velmi komplexní strategii snižování plýtvání potravinami od inovací na farmě, přes optimalizaci zpracování až po koncového zákazníka. Všechny tyto aktivity jsou zahrnuty do jejich strategie „Dělat více za méně“, která ukazuje, že jeden konkrétní projekt může mít dopad na celý dodavatelský řetězec. V roce 2019 ABP celkem zpracovala 75 698 tun potravin, z nich přišlo na zmar pouze 53 tun, což je 0,07 % všech zpracovaných potravin.

 

  • AM FRESH dodává společnosti Tesco ve střední Evropě citrusy, džusy a květiny. Společnost začala s rozmyslem nakládat s potravinovým odpadem před několika lety, takže přijetí SDG cíle 12.3 pro ně bylo přirozeným vývojem. Úzce spolupracují se všemi provozními týmy na zvyšování povědomí, poskytování pravidelných aktualizací kvality a jasných pokynů k zacházení. Společnost Tesco navíc sdílí cenné klimatické a kvalitativní údaje, aby dodavateli pomohla zachránit co nejvíce své úrody. Jejich řada „Growers Harvest“ pro Tesco snížila odpad plodů o další 2,9 % díky upraveným požadavkům na vzhled při prodeji. Celkově AM FRESH v roce 2019 zpracovala 30 875 tun potravin a vyhodila 662 tun, což je 2,1% všech zpracovaných potravin.

 

  • Brop Slovakia je hlavním dodavatelem brambor pro společnost Tesco v České republice a na Slovensku a dodává také společnosti Tesco Maďarsko. Jedná se o rodinný podnik, který se snaží optimalizovat procesy všude tam, kde je to možné, aby se jejich produkty dostaly k zákazníkům nejčerstvější a bez rizika znehodnocení. Společně s Tescem dodavatel vyvinul značku „Perfectly Imperfect“, která v regálech obchodů ukazuje na první pohled nevzhledné, ale přitom vysoce kvalitní produkty, a zvyšuje tak povědomí zákazníků o důležitosti řešení potravinového odpadu. Celkově společnost Brop Slovakia v roce 2019 manipulovala s 94 316 tunami potravin, z nichž bylo vyhozeno 2 160 tun, což je 2,3% všech zpracovaných potravin.

 

  • G’s Marketing je jedním z největších pěstitelů a balíren čerstvých salátů a zeleniny v České republice. Společnost se zavázala řešit plýtvání potravinami a zaměřuje se na zvýšení efektivity celého výrobního procesu. Aby zabránili a omezili plýtvání potravinami, využívají přesné zemědělské techniky, optimalizují sklizeň podle poptávky a dostupných zásob, implementují systémy předpovídání nebo využívají produkty, které nelze prodávat jako součást předbalených salátů. Celkově společnost G’s Marketing v roce 2019 zpracovala 6 455 tun potravin, ze kterých vyplýtvala 355 tun, což je 5,5% všech zpracovaných potravin.

 

  • Hilton Foods Poland je pro Tesco střední Evropa důležitým dodavatelem masa a hotových jídel. Společnost se zavázala k udržitelnosti a snižování všech druhů odpadu ve svých provozech. Spolu s řešeními ke snížení spotřeby vody optimalizují procesy ke snížení plýtvání jídla při strojovém zpracování a využívají přebytečné potraviny k výrobě krmiva pro domácí zvířata nebo v hospodářských chovech. Kromě toho také založili vlastní skupinu pro řešení problémů, jejíž smyslem je vytipovat další příležitosti ke snížení plýtvání potravinami. Hilton Foods Poland celkem v roce 2019 zpracoval 26 664 tun potravin, z toho 199 tun připadlo na odpad, což je 0,7% všech zpracovaných potravin.

 

Celý seznam dodavatelů skupiny Tesco Group, kteří zveřejňují údaje o potravinovém odpadu, včetně úplné zprávy, naleznete zde.

S potěšením můžeme oznámit, že dalších pět našich dodavatelů se zavázalo od roku 2021 zaznamenávat a zveřejňovat data o svém potravinovém odpadu.

  • Daifressh (zemědělská produkce)
  • Greenyard Frozen (mražené výrobky)
  • La Lorraine (pečivo)
  • MasterGood (maso)
  • MECOM GROUP (hotová jídla)

Plné znění zpráv o plýtvání potravinami našich dodavatelů

ABP 2019 zpráva o plýtvání potravinami
ABP 2019 zpráva o plýtvání potravinami PDF 483KB
AM FRESH 2019 zpráva o plýtvání potravinami
AM FRESH 2019 zpráva o plýtvání potravinami PDF 431KB
Brop Slovakia 2019 zpráva o plýtvání potravinami
Brop Slovakia 2019 zpráva o plýtvání potravinami PDF 596KB
G’s Marketing 2019 zpráva o plýtvání potravinami
G’s Marketing 2019 zpráva o plýtvání potravinami PDF 402KB
Hilton Foods 2019 zpráva o plýtvání potravinami
Hilton Foods 2019 zpráva o plýtvání potravinami PDF 477KB