Plýtvání potravinami

V Tescu nemáme čas plýtvat. Jsme prvním maloobchodníkem ve střední Evropě, který zveřejňuje údaje o potravinovém odpadu ve vlastním provozu, a jsme hrdí, že se nám již podařilo dosáhnout cíle udržitelného rozvoje OSN 12.3 pro rok 2030 a snížit náš potravinový odpad o více než polovinu.

Důležitost zveřejňování podrobností o potravinových přebytcích spočívá v tom, že jsme schopni identifikovat klíčová místa a podniknout nezbytné kroky k nápravě. To nám umožnilo ve spolupráci s ostatními pracovat na snížení plýtvání potravinami a cíleně zvýšit přerozdělování potravinových přebytků.

Domníváme se, že je nesmírně důležité, aby každý maloobchodník měl jasnou představu o míře odpadů ve vlastním provozu, a tím můžeme společně najít způsoby, jak tyto odpady společně dlouhodobě snížit.

Úsilí snížit potravinový odpad na polovinu je dobré nejen pro samotné podnikání nebo charitativní účely, ale má hlubší význam, a to hlavně v globálním kontextu. Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství odhaduje, že přibližně třetina všech vyprodukovaných potravin na světě se nespotřebuje a vyhodí. Z ekologického hlediska způsobuje tento potravinový odpad přibližně 8 % všech emisí skleníkových plynů. Pokud by bylo celkové množství vyplýtvaných potravin bráno jako samostatná země, byla by třetím největším producentem skleníkových plynů po Číně a USA. Ve skutečnosti potravinový odpad produkuje více než čtyřnásobek ročních emisí skleníkových plynů připadající na letecký průmysl.