| Bavlna

Bavlna

Dobře víme, že textilní průmysl může mít negativní dopad na životní prostředí a společenství v místě výroby. Proto usilujeme o to, aby všechny látky, ze kterých šijeme naše výrobky, byly do roku 2030 získávány zodpovědně a udržitelně.

Bavlna

Bavlna je nejčastější surovinou, kterou používáme a která ovlivňuje tisíce pěstitelů bavlny po celém světě. Abychom těmto pěstitelům bavlny pomohli, snažíme se zajistit, aby naše bavlna měla minimální dopad na životní prostředí a aby její výrobci měli lepší obchodní podmínky.

V roce 2017 jsme podepsali „Sustainable Cotton Communique“ (aktuálně nazývaný  2025 Sustainable Cotton Challenge (2025 SCC), abychom spolu s mnoha dalšími značkami a maloobchodníky pomohli do roku 2025 získat 100% udržitelnější bavlnu.

Cílem 2025 SCC je zvýšit chápání bio pěstování a upřednostnit bavlnu, která má schopnost zvýšit tržby malým farmářům, eliminovat používání pesticidů a syntetických hnojiv, snížit množství spotřebované vody a zlepšit kvalitu vody a půdy.

Naším cílem je, aby se udržitelná bavlna stala novým standardem pro pěstování bavlny. Naši zákazníci si mohou být jisti, že jakýkoliv bavlněný výrobek, který si u nás koupí, je vyroben ze zodpovědně získávané bavlny.

Většinu naší bavlny získáváme přes "BCI - Better Cotton Initiative".

Výroba Lepší bavlny má reálné ekonomické, sociální a environmentální výhody a naše investice umožnila BCI oslovit v loňském roce téměř 14 750 farmářů. Toto mohou jí pěstitelé dosáhnout:

* Lepší bavlnu nelze fyzicky sledovat až ke konečným výrobkům. Její pěstitelé však mají výhodu poptávky po Lepší bavlně ve stejných objemech, jaké obstaráváme.

Vyhodnocení využívání udržitelné bavlny do roku 2020

Zpráva o udržitelném hodnocení bavlny, kterou vytvořili Pesticide Action Network (Velká Británie), Solidaridad a Světový fond na ochranu přírody, hodnotí společnosti, které ve významné míře využívají bavlnu, a proto hrají významnou roli při ovlivňování postupů získávání udržitelné bavlny. Ze 77 hodnocených společností se Tesco umístilo na 13. místě.

Program ekologického pěstování bavlny

V březnu 2021 jsme se stali partnery Cotton Connect, což je organizace, která pomáhá světovým značkám spravedlivěji a udržitelněji získávat bavlnu a suroviny vytvořením silnějších, odolnějších a úspěšnějších dodavatelských řetězců.

Cotton Connect nám pomohl vytvořit náš vlastní program pěstování organické bavlny v Indii. Spolupracujeme s více než 10 000 malými farmáři na vypěstování cca 6 000 t bavlny pro naše výrobky. Naše první úroda bude v říjnu 2021, s prvními výrobky směřujícími do obchodů Tesco pro sezónu Jaro / Léto 2022.

US Cotton Trust Protocol - Americký protokol o bavlně

V březnu 2021 jsme se také stali členy US Cotton Trust Protocol (USCTP), který nastavil nové standardy pro udržitelné pěstování bavlny. Přináší kvantifikovatelné a ověřitelné cíle a měření udržitelného pěstování bavlny a řídí neustálé zlepšování v šesti klíčových ukazatelích udržitelnosti.

USCTP umožňuje značkám a maloobchodníkům lépe sledovat vstup bavlny do jejich dodavatelského řetězce a dále kvantifikovat a reportovat o svých individuálních cílech a záměrech v oblasti udržitelnosti.

Uměle vyrobená celulózová vlákna (MMCF)

Abychom zajistili, že viskóza, která je použita v našem oblečení F&F, bude získávána udržitelným způsobem, v roce 2016 jsme se přihlásili k iniciativě CanopyStyle. Jedná se o závazek napříč celým odvětvím, který podepsalo více než 160 módních značek a maloobchodníků a je podporováno 75 % výrobců celulózy, s cílem ukončit používání ohrožených lesů a pralesů v dodavatelském řetězci viskózy.

Také jsme se od roku 2018 zavázali podpořit Changing Market Foundation - Plán směrem k odpovědné viskóze a modální výrobě. Úzce jsme spolupracovali se zúčastněnými stranami v odvětví na různých platformách s cílem vyvinout nástroje, které pomohou tomuto odvětví v přechodu na odpovědné výrobní postupy v oblasti umělé celulózy.

Podporujeme transparentnost a povzbuzujeme naše výrobce zveřejňovat svůj pokrok a také jsme zahrnuli své klíčové výrobce celulózy do našeho hlavního seznamu poskytovaných informací o dodavatelském řetězci.

F&F je signatářskou značkou přispívající k ZDHC. Od našich výrobců celulózy požadujeme, aby přizpůsobili a provedli všechny příslušné směrnice pro výrobu vláken, směrnice o odpadních vodách a směrnice o emisích jako osvědčený výrobní postup.

Recyklovaná vlákna

V roce 2020 jsme zvýšili podíl recyklovaného polyesteru, čímž jsme ušetřili ekvivalent 52 milionů plastových lahví *.

Formální uniformy, které nosí naši kolegové v prodejnách, se v současnosti vyrábějí ze 100% recyklovaného polyesteru, který má menší dopad na životní prostředí jako nově vyrobený polyester.

V dubnu 2021 jsme podepsali Textilní burzu (Textile exchange) a Chartu módního průmyslu pro změnu klimatu OSN o změně klimatu 2025 s výzvou recyklovaného polyesteru (United Nations Framework Convention on Climate Change 's Fashion Industry Charter for Climate Action' s 2025 Recycled Polyester Challenge) a zavázali jsme se, že do roku 2025 zvýšíme náš příjem z recyklovaného polyesteru na 45%.

* Na základě hmotnosti PET láhve (20 g).