Změna klimatu

Změna klimatu je největší ekologickou výzvou, které svět čelí. Jsme maloobchodní řetězec s potravinami a náš dodavatelský řetězec či dlouhodobý úspěch v podnikání závisí na dobré situaci našeho přírodního prostředí. Stejně jako občané nebo členové globální komunity musí společnost Tesco hrát svou nezastupitelnou roli v péči o lidi i planetu. V reakci na tuto výzvu se Tesco v roce 2009 stalo prvním obchodníkem na světě, který si stanovil ambici stát se do roku
2050 maloobchodem s nulovými emisemi uhlíku. Dosud jsme v České republice snížili emise o 11 % a hodláme dosáhnout i návazné cíle do roku 2050. Naše závazky a srovnávací údaje jsou posuzovány vůči výchozímu roku 2015. Abychom splnili tyto postupné cíle, zaměřili jsme se na snižování dopadu největších emisních činností v našich provozech – na elektřinu, chlazení, dopravu a vytápění.

Elektřina a vytápění

  • Abychom snížili emise z elektřiny, zaměřili jsme se na snižování spotřeby elektřiny a na přechod na dodávky z obnovitelných zdrojů.
  • Od roku 2006 investujeme do zlepšování energetické účinnosti a účinnosti chlazení. Sem patří osvětlení LED, dveře chladicích boxů a skříní, technologie zabraňující úniku studeného vzduchu z chladniček, snižování úniku z chladicích systémů a iniciativy v oblasti vzdělávání kolegů. Tyto iniciativy přispěly ke snížení emisí CO2 o více než 200 000 tun za rok.
  • V roce 2017 jsme oznámili náš závazek do roku 2030 odebírat 100 % elektřiny v celé skupině Tesco z obnovitelných zdrojů. Ve střední Evropě jsme při plnění těchto cílů na správné cestě, přičemž již dosahujeme 100% energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím certifikátů v Maďarsku a na Slovensku a plánujeme, že tento přechod brzy proběhne podobně i v Polsku a v České republice. Ve střední Evropě je dalším krokem zajištění toho, aby naše poptávka pomohla zvýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Chlazení

  • Chlazení je po elektřině naší největší emisní činností, přičemž tuto otázku řešíme prostřednictvím našeho plánu na transformaci chladicího plynu.
  • K dnešnímu dni jsme v České republice snížili množství chladiv o 42,8 %.
  • Ve 400 obchodech ve střední Evropě jsme také přešli na přírodní chladicí plyny a další plyny s nízkým potenciálem globálního oteplování (Global Warming Potential, GWP)

Doprava

  • Soustřeďujeme se na snižování emisí z těžkých nákladních vozidel, a to maximalizací využití kapacity nákladních vozidel (plnější koše; plnější nákladní vozy), snižováním ujeté vzdálenosti (méně kilometrů, optimalizace trasy), úspory paliva a zkoušením alternativních paliv (např. kloubová nákladní vozidla na kapalný zemní plyn).
  • Prostřednictvím naší sítě zajišťujeme primární logistické služby, abychom tak minimalizovali prázdné nákladní vozy na silnici. Tato služba optimalizuje trasy našich nákladních vozidel, přičemž nakládají výrobky od našich dodavatelů a dotují náklady na jejich dodání do našich distribučních center. V roce 2019 to ušetřilo přibližně 2,1 milionu kilometrů prázdných jízd, což představuje o 1,6 milionu kg nižší emise uhlíku.
  • Díky nejmodernějšímu satelitnímu sledování a sofistikovanému modelování náš systém plánování dopravy (Transport Planning System) zajišťuje, že naše vozidla jezdí po optimalizovaných trasách z distribučních center do obchodů. To nám snižuje náklady, snižují se tím ceny pro zákazníky a ujetá vzdálenost se zbožím. Budeme i nadále hrát svou roli v boji proti změně klimatu, abychom připravili naši společnost na budoucnost, budeme obhajovat širší změnu v daném odvětví a vládní podporu k překonávání překážek, aby se tak naše společnost stala udržitelnější.