Zemědělství

Ať už je to naše čerstvé maso a mléčné výrobky, ovoce a zelenina nebo přísady, které přicházejí do našich hotových jídel a potravin, všechny mají svůj původ na farmách po celém světě.

Dopady zemědělství na životní prostředí mohou být značné. Třetina půdy používané pro celosvětové zemědělství již prochází určitou mírou degradace.

Cílem naší udržitelné zemědělské politiky je podpora produkce potravin, která je slučitelná s ochranou vodních zdrojů, biologické rozmanitosti, klimatu a zdravé půdy.

 

Kakao

Čokoláda naší značky Tesco je nyní ze 100 % certifikovaná UTZ (Rainforest Alliance) a naším cílem je do konce tohoto roku začít nabízet čaj Tesco s pečetí Ethical Tea Partnership. Certifikace UTZ znamená, že určitý produkt je získáván pouze prostřednictvím odpovědných programů pěstování a sklizně kakaa.

Palmový olej

Palmový olej se běžně používá v mnoha potravinářských a nepotravinářských produktech. Získává-li se odpovědně, je jedním z nejvhodnějších rostlinných olejů s nejmenším dopadem na životní prostředí. Se změnou celosvětové stravy se však poptávka po palmovém oleji zvyšuje, což vede k větší zátěži z hlediska lesů a biologické rozmanitosti.

I v roce 2019 jsme zajišťovali, aby 100 % palmového oleje používaného v našich produktech ve střední Evropě bylo certifikováno organizací Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Kromě toho, že zajišťujeme, aby palmový olej používaný v našich výrobcích byl certifikovaný, očekáváme také od našich dodavatelů, že budou olej získávat od dovozců palmových olejů, kteří obchodují pouze s palmovým olejem, za jehož výrobou není odlesňování či vykořisťování či drancování přírody. S tímto úmyslem i nadále patříme k vůdčím členům koalice POTC (Palm Oil Transparency Coalition). Díky tomu, že koalice POTC každoročně sestavuje žebříček dovozců, můžeme sledovat relativní úsilí a úspěchy dovozců v rámci dodavatelského řetězce. Jako člen koalice POTC jsme se zavázali podniknout kroky v souvislosti s tímto ročním hodnocením, abychom tak podpořili rychlejší pokrok odvětví v ochraně lesů, pracovníků a komunit.

Sója

Sója je kvalitní rostlinný protein, který se používá jako klíčová složka v krmivech pro zvířata. S rostoucí poptávkou po sóji roste zátěž pro cenné lesní ekosystémy a je nezbytné, aby potravinářský průmysl spolupracoval na zajištění toho, že se zvýšená poptávka uspokojí prostřednictvím rostoucích výnosů sklizně, nikoli získáváním stále větších ploch půdy.

V roce 2019 jsme se zaměřili na zjištění našeho příspěvku k uvedené zátěži ve střední Evropě a tato data použijeme k zajištění udržitelných plánů do budoucna.