Náš přístup

Náš obchodní úspěch závisí na dobré situaci našeho přírodního prostředí. Jsme odhodláni řešit problémy udržitelnosti v našem podnikání a v našich klíčových dodavatelských řetězcích.

Náš pilíř Planeta se zaměřuje na řešení celosvětové hrozby změny klimatu, ochranu důležitých ekosystémů, jako jsou lesy a mořské prostředí a prosazování udržitelných zemědělských postupů, které chrání zdraví půdy a biologickou rozmanitost.