Mořské prostředí

Oceány, které pokrývají tři čtvrtiny zemského povrchu, jsou domovem milionů unikátních živočichů naší planety. Slouží také jako klíčový zdroj potravy pro více než 3 miliardy lidí, které jsou na oceánech závislí a ryby jsou jejich primárním zdrojem bílkovin.

Jako globálnímu maloobchodnímu prodejci připadá společnosti Tesco klíčová úloha při ochraně zdraví oceánů a populací ryb a také při zachování příslušných zdrojů pro budoucí generace.

Naším cílem je dosáhnout 100% udržitelných volně žijících mořských plodů v souladu se standardem MSC (Marine Stewardship Council), a to v celé naší nabídce. Jejich logo je ujištěním pro zákazníky, že naše ryby jsou uloveny udržitelným způsobem, který zabraňuje nadměrnému rybolovu a chrání mořské prostředí.

V rámci meziodvětvové spolupráce jsme byli nápomocni při založení globální aliance na ochranu tuňáků (GTA) v roce 2019. Aliance GTA je nezávislá skupina maloobchodníků a společností z dodavatelského řetězce tuňáků, které se snaží zajistit, aby tuňák ve výsledku splňoval nejvyšší standardy z hlediska životního prostředí a společenské odpovědnosti.