| Lesy

Lesy

Lesy hrají v našem globálním ekosystému rozhodující roli. Lesy dnes pokrývají 30 % zemského povrchu, jsou životně důležitým zdrojem kyslíku a jsou domovem pro 80 % biologické rozmanitosti Země, přičemž zde žije mnoho ohrožených druhů. Lesy dále poskytují obživu pro 1,6 miliardy lidí. Za poslední století již ze zemského povrchu zmizela přibližně polovina lesů a ty, jichž se mýcení dosud nedotklo, jsou stále více ohrožené. Pro udržitelnou budoucnost je zásadní zabránit dalšímu odlesňování a degradaci.

Usilujeme o dosažení nulového odlesňování (při zohlednění nové výsadby) při získávání surovin pro naše výrobky vlastní značky, včetně palmového oleje, produktů ze dřeva/papíru a sóji.

Dřevo/papír

Dřevo může být při zodpovědném přístupu udržitelným materiálem. Naším cílem je zajišťovat materiál pro všechny výrobky ze dřeva a papíru vlastní značky trvale udržitelným způsobem, a to buď formou certifikace podle standardu FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), nebo z recyklovaného zdroje.

V roce 2019 bylo ve střední Evropě 94 % našich výrobků ze dřeva/papíru vlastní značky certifikováno podle FSC/PEFC nebo z recyklovaného zdroje.