Náš přístup

Chceme přinášet významné změny a věříme, že naše pozice na trhu nám dává jedinečnou schopnost řídit tyto změny nejen v rámci našeho dodavatelského řetězce, ale zároveň je prosazovat i v rámci celého odvětví k řešení největších sociálních a environmentálních výzev, kterým dnes čelíme. Naše strategie Little Helps Plan řídí, jak toto poslání naplňujeme. Víme, že nebudeme prosperovat jako firma, pokud nebudou prosperovat i naši dodavatelé, kolegové a komunity, a jsme si velmi dobře vědomi úlohy, kterou hrajeme v celé řadě problémů. Pokračujeme ve sledování globálních sil a zákaznických trendů, které mění maloobchodní prostředí, a uznáváme, že budoucnost našeho podnikání nezávisí pouze na rozhodnutích a opatřeních, která přijímáme my sami, ale také na světě kolem nás a naší schopnosti přizpůsobit se mu.

Jsme toho názoru, že díky každé malé pomoci lze dosáhnout velkých změn.

V uplynulém roce jsme provedli revizi strategie Little Helps Plan, abychom zajistili, že je stále relevantní a odráží skutečnosti našich podnikatelských priorit. V souvislosti s touto revizí jsme také aktualizovali strukturu strategie, abychom začali reportovat o našem dopadu opět o něco důmyslněji a hlavně konzistentně se způsobem, kterým náš provoz opravdu řídíme.

Vše začíná u lidí – Tesco kolegů a pracovníků v našem dodavatelském řetězci. Podstatou našeho podnikání je nabízet zákazníkům dostupné, zdravé a udržitelné produkty. A to vše takovým způsobem, který není škodlivý pro planetu a zároveň pomáhá sociálnímu a ekonomickému rozvoji míst, ve kterých působíme.
Představili jsme nový pilíř Planeta, abychom lépe reflektovali a zdůraznili důležitost environmentálních výzev, a zároveň jsme odstranili bývalá „východiska“ strategie. Abychom lépe dostáli jedné z našich firemních hodnot, a sice že se chováme k lidem tak, jak si přejí, rozšířili jsme pilíř Lidé mimo naše vlastní kolegy a zahrnuli jsme i pracovníky v našem dodavatelském řetězci. Tímto chceme zdůraznit naši roli při nepřímé tvorbě pracovních míst a příležitostí pro lidi i komunity na celém světě a naše odhodlání zajistit, aby se i těmto pracovníkům dostávalo etického přístupu.

Naše nová strategie Little Helps Plan vypadá takto:

Ke stažení

Little Helps Plan 2021 Report (česky)
Little Helps Plan 2021 Report (česky) PDF 7,7MB
Little Helps Plan 2020 Report Czech Republic (česky)
Little Helps Plan 2020 Report Czech Republic (česky) PDF 2,6MB
Little Helps Plan 2020 Report Group (English)
Little Helps Plan 2020 Report Group (English) PDF 5,3MB
Little Helps Plan 2019 Report Czech Republic (česky)
Little Helps Plan 2019 Report Czech Republic (česky) PDF 1,6MB
Little Helps Plan 2019 Report Group (English)
Little Helps Plan 2019 Report Group (English) PDF 5,0MB