Podpora místních komunit


Vy rozhodujete, my pomáháme

Náš grantový program Vy rozhodujete, my pomáháme probíhá na všech středoevropských trzích a díky zaměření na místní komunitu je velmi úspěšný. V rámci tohoto programu naši zákazníci hlasují pro místní projekty, o nichž se domnívají, že jsou pro jejich komunitu nejpřínosnější, a my udělujeme finanční podporu projektům v závislosti na výsledcích hlasování. Program běží dvakrát ročně a během tohoto období mohou všichni zákazníci hlasovat pro místní komunitní projekty, které Tesco podpoří komunitním grantem.

Každý vítězný projekt získá prostřednictvím Nadačního fondu Tesco finanční příspěvek ve výši 30 000 korun, projekty na druhém místě 16 000 korun a na třetím místě pak organizace obdrží 10 000 korun. Celkem Tesco rozdělí více než 5 milionů korun v každém kole projektu. V roce 2019 proběhlo 5. a 6. kolo programu. Za 7 kol programu Tesco podpořilo v České republice již 1350 organizací částkou 28 260 000 korun.

Usilujeme o to, aby se do programu každý rok zapojovalo stále více komunitních skupin a aby tak zákazníci měli širokou škálu projektů, z nichž budou vybírat. Pro hlasování v obchodech bylo v loňských kole vybráno vždy 270 přihlášek, přičemž jen v 7. kole jsme vybírali z 607 přihlášených projektů. To potvrzuje popularitu našeho programu. Aby byl proces výběru co nejtransparentnější, spolupracujeme v každé zemi s nezávislou organizací, která na základě stanovených kritérií pro hlasování v obchodech vybere tři projekty. Naším spolehlivým partnerem v České republice je Nadace rozvoje občanské společnosti, NROS.

Petr Kolařík, Manažer firemních vztahů a sociální odpovědnosti, Tesco ČR

 

Více informací najdete na https://itesco.cz/pomahame/.

Příklady úspěšných projektů

Stipendijního program pro děti z dětských domovů s názvem „Pomoz mi do života…“

Projekt se zaměřuje na pomoc mladým lidem opouštějícím dětské domovy po dosažení plnoletosti nebo po dokončení studia, ale nabízí rovněž podporu při studiu a přípravě na budoucí povolání. Stipendijní program umožní vybraným dětem studovat zvolený obor či pokračovat dále ve studiu. Získáním potřebné kvalifikace se zvyšuje jejich možnost uplatnění na trhu práce, zároveň se tím posiluje osobnostní rozvoj dítěte. Z grantu jsou hrazeny náklady spojené se studiem.

Kurz vaření pro maminky samoživitelky

Pražská potravinová banka pomáhá lidem v nouzi zajistit základní potraviny a věnuje se také dalšímu vzdělávání v oblasti prevence plýtvání a nakládání s potravinami. Cílem kurzu je naučit matky samoživitelky, klienty z azylového domu, jak připravit zdravou stravu sobě i svým dětem. Kurzy jsou provozovány v komunitní kuchyni a maminky mají možnost se naučit od profesionálních kuchařů základní zdravé recepty. Cílem kurzu je také poskytnout maminkám návod, jak správně zacházet s potravinami, které dostanou.

Prosaz: Podpora chráněné dílny

Projekt pomáhá vytvářet pracovní místa a ideální pracovní podmínky v chráněné dílně pro švadleny se zdravotním postižením. Díky koupi nových kvalitních šicích strojů vyrábí i z obyčejných látek úžasné hračky pro děti.