Nadační fond

Nadační fond Tesco hraje již od roku 2009 klíčovou roli při realizaci našich aktivit zaměřených na podporu a spolupráci s místními komunitami. Skrze aktivity fondu koordinujeme propojení a spolupráci s neziskovým sektorem. Nadační fond Tesco se významně podílí na realizaci našeho grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Díky Nadačnímu fondu Tesco můžeme také finančně navyšovat menší fundraisingové kampaně našich kolegů, spoluorganizovat společenské a charitativní akce, nebo dětské letní tábory a zapojit místní dětské domovy do akcí, jako jsou Tesco letní hry. Fond také pomáhá v podpoře našich kolegů v rámci interního programu Tesco Anděl určeného pro kolegy, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

Online kurz vztahového fundraisingu

Nadace Neziskovky.cz vytvořila pro Nadační fond Tesco nový formát online vzdělávání v oblasti vztahového fundraisingu pro neziskové organizace. Absolvování bezplatného kurzu může organizacím výrazně pomoci zvýšit jejich šance na úspěch v našem komunitním grantovém programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ či v jiných grantových výzvách. Od spuštění kurzu v únoru 2020 se přihlásilo více než 380 organizací. Hlavní výhodou kurzu je moderní přístup ke vzdělávání prostřednictvím výukových videí, případových studií a praktických úkolů v rámci každé tematické kapitoly. Navíc kurz nabízí nástroje, které usnadní práci (nejen) fundraiserům. Kurz je možné studovat samostatně či ve skupinách kdekoliv a kdykoliv, stačí se jen připojit k internetu. Každý účastník může studovat tak, jak mu to nejvíce vyhovuje.


Podpora veřejné sbírky ke Dni válečných veteránů

Obchody Tesco se v uplynulém roce poprvé zapojily do celostátní veřejné sbírky na podporu nahrávání příběhů válečných veteránů pro archiv organizace Paměť národa. Druhý listopadový týden si zákazníci a kolegové mohli pořídit ve všech našich hypermarketech, distribučním centru i v centrálních kancelářích květ vlčího máku, a přispět tak na dokumentaci vzpomínek válečných veteránů a lidí, kteří bojovali za svobodu a demokracii, za svobodné Československo. Společnými silami se nám za Tesco podařilo vybrat téměř 60 000 Kč.