Dobrovolnický program

V rámci dobrovolnického programu mají kolegové ve společnosti Tesco možnost podpořit jednu z místních dobročinných organizací. Začali jsme dávat všem kolegům ve společnosti Tesco jeden den placené dovolené ročně navíc, který mohou využít pro dobrovolnické činnosti v rámci místní komunity. Každý ze zaměstnanců se sám rozhoduje, kterou organizaci ve svém okolí chce podpořit. Kolegové si mohou vybrat, zda se budou účastnit dobročinných vánočních aktivit, charitativního běhu nebo se zapojí do aktivit na ochranu zvířat. V loňském roce den na dobrovolnické aktivity využili nejen zaměstnanci z našich obchodů, ale i z distribučních center a centrálních kanceláří, přičemž celkově vynaložili 495 hodin svou pomocí vybrané místní organizaci v rámci své místní komunity.
Nadační fond Tesco hraje již od roku 2009 klíčovou roli při realizaci našich aktivit zaměřených na podporu a spolupráci s místními komunitami. Skrze aktivity fondu koordinujeme propojení a spolupráci s neziskovým sektorem. Nadační fond Tesco se významně podílí na realizaci našeho grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Díky Nadačnímu fondu Tesco můžeme také finančně navyšovat menší fundraisingové kampaně našich kolegů, spoluorganizovat společenské a charitativní akce, nebo dětské letní tábory a zapojit místní dětské domovy do akcí, jako jsou Tesco letní hry. Fond také pomáhá v podpoře našich kolegů v rámci interního programu Tesco Anděl určeného pro kolegy, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.


„Jsem hrdá, že se nám podařilo spustit náš program dobrovolnictví napříč celou střední Evropou. V průběhu pilotní fáze jsme obdrželi mnoho zpětných reakcí od kolegů, kteří nemohli uvěřit, že jim chceme proplatit jejich čas při pomoci lokálním komunitám! Není mnoho společností, které by nabídly takovouto jedinečnou příležitost tisícům svých kolegů. A já jsem ráda, že mohu pracovat pro tu, která to nabízí,“

říká Daniela Hrbková, Head of People Local Operations, Tesco ČR.