Zdraví, bezpečnost a životní pohoda

Bezpečná práce i nakupování

Bezpečí našich kolegů a zákazníků je pro nás velmi důležité. Proto jsme se v loňském roce zaměřili na snížení počtu úrazů, při nichž dojde k dočasné pracovní neschopnosti (zranění našich kolegů, která mají za následek, že si musí vzít volno), o 29 %. Do všech našich hypermarketů ve střední Evropě (je jich 2 000) jsme nechali instalovat záchranné automatické defibrilátory. Tyto defibrilátory jsou nyní dostupné našim kolegům i zákazníkům, pokud by je potřebovali. Pokračovali jsme ve zdokonalování školení první pomoci nabízeného v našich kancelářích a aktuálně je začleňujeme do úvodního školení pro všechny naše kolegy v obchodech jako standardní praxi. Zahájili jsme kampaň bezpečné jízdy pro naše kolegy a zprostředkovali jsme jim simulace dopravních nehod „na vlastní kůži“, díky nimž přispíváme ke vzdělávání našich týmů a povzbuzujeme lidi, aby více mysleli na vlastní bezpečné chování za volantem.

Zdraví a kvalitní život

Ve společnosti Tesco usilujeme o to, aby se naši kolegové cítili co nejlépe, a to jak v práci, tak doma. Proto jsme v průběhu roku uspořádali několik iniciativ a kampaní v oblasti kvalitního života a zdraví, abychom podpořili naše kolegy ve snaze pečovat o své zdraví. Mezi naše aktivity v roce 2019 patřily například:

  • Ovoce zdarma pro kolegy ve vybraných obdobích v průběhu roku  Ochutnávky výrobků s vlastní značkou – ukázka našich produktů s nižším obsahem soli, cukru a tuku
  • Týden zdraví kolegů – pomoc, podpora a tipy pro zdravý životní styl
  • Inspirativní články na podporu duševního zdraví – jak se vyhnout depresi, jakým způsobem ovlivňují barvy činnost mozku či jak posílit přátelské vztahy v kolektivu a mnoho dalších.