Zaměstnávání a rozvoj kolegů

Rozvoj dovedností a kariérní růst

Pracovní trh se rychle vyvíjí a my víme, že musíme kolegy rozvíjet v dovednostech, které jim mohou pomoci k dosažení úspěchu i v budoucnu. Kromě toho, že stavíme na stávajících dovednostech, vytváříme příležitosti k tomu, aby se kolegové mohli rekvalifikovat v oblastech, kde se očekává nárůst poptávky, přičemž i nadále pracujeme s potenciálem našich talentů tak, abychom mohli i nadále využívat jejich dovedností, které potřebujeme pro naši budoucnost. Za tímto účelem byl vytvořen nový strategický tým pro plánování v oblasti pracovní síly, který nám má pomoci při vytváření představy o budoucí nabídce a poptávce po pracovní síle a o kritických dovednostech, rolích a typologických skupinách profesních činností, které bude Tesco potřebovat, aby mohlo naplňovat svou strategii. Usilujeme o to, abychom poskytovali příležitosti, díky nimž mladí lidé budou moci rozvíjet své dovednosti v oblasti zaměstnatelnosti a zahájit svou profesní dráhu, přičemž vždy hledáme mladé a motivované lidi – absolventy středních i vysokých škol, kteří budou budoucností našich obchodních aktivit. Zaměstnáváme více než tisíc zaměstnanců na plný nebo částečný úvazek ve věku do 25 let, především v našich prodejnách, ale také v centrální kanceláři. Abychom mladým lidem pomohli se získáváním pracovních zkušeností, nabízíme v našich prodejnách i stáže nebo praxe pro učně, díky čemuž si mohou vyzkoušet, jaké to je pracovat v maloobchodě. V loňském roce jsme v našich obchodech v České republice pomohli vyškolit téměř 550 učňů.

Rovné příležitosti


Prosazujeme genderovou diverzitu ve všech týmech a uvědomujeme si důležitost zastoupení žen v celé naší společnosti. Konec konců 76 % našeho pracovního kolektivu Tesco v České republice utvářejí právě ženy. Je pro nás důležité, aby se kolegové i kolegyně ve svém profesním i osobním životě cítili, že se jim dostává inspirace a podpory. Na podporu kolegyň v manažerských pozicích jsme například začali rozvíjet již zmíněnou skupinu Women’s Network. Chceme poskytovat ženám ve společnosti vhodné prostředí pro rady a inspiraci, aby se posunuly ve své kariéře kupředu, skloubily svůj profesní i osobní život, vytvořily užitečnou síť kontaktů a objevily, čím vším mohou přispívat k úspěchům společnosti. Mezi projednávaná témata tak patří rozvojové a kariérní příležitosti, vlastní seberozvoj, slaďování pracovního a rodinného života a dále též sponzorství a mentoring.

Zástupkyně společnosti Tesco vystoupily na konferenci k Mezinárodnímu dni žen

8. března 2022 | „Leadership ambition instead of flower!“ bylo heslo 10. konference nadace Equalizer Foundation k Mezinárodnímu dni žen, která se konala 8. března 2022 v Budapešti, kde zástupci společností představili osvědčené firemní postupy, které podporují vyvážení kariérních příležitostí žen a mužů. Patří mezi ně školky na pracovišti, otcovská dovolená, možnosti hybridní a flexibilní práce, kontakt s osobami na mateřské dovolené, podpora mužských kolegů v otcovském životě, zřízení šaten pro ženy nebo kojících místností. Ela Golab, personální ředitelka pro střední Evropu, a Banu Yesil, produktová ředitelka pro střední Evropu, byly první z řady řečníků, kteří na akci vystoupili, a přednesly společnou prezentaci, aby ilustrovaly důležitost podpory firemní kultury, vedoucích pracovníků a kolegů při naplňování jejich kariéry.