Zaměstnávání a rozvoj kolegů

Rozvoj dovedností a kariérní růst

Pracovní trh se rychle vyvíjí a my víme, že musíme kolegy rozvíjet v dovednostech, které jim mohou pomoci k dosažení úspěchu i v budoucnu. Kromě toho, že stavíme na stávajících dovednostech, vytváříme příležitosti k tomu, aby se kolegové mohli rekvalifikovat v oblastech, kde se očekává nárůst poptávky, přičemž i nadále pracujeme s potenciálem našich talentů tak, abychom mohli i nadále využívat jejich dovedností, které potřebujeme pro naši budoucnost. Za tímto účelem byl vytvořen nový strategický tým pro plánování v oblasti pracovní síly, který nám má pomoci při vytváření představy o budoucí nabídce a poptávce po pracovní síle a o kritických dovednostech, rolích a typologických skupinách profesních činností, které bude Tesco potřebovat, aby mohlo naplňovat svou strategii. Usilujeme o to, abychom poskytovali příležitosti, díky nimž mladí lidé budou moci rozvíjet své dovednosti v oblasti zaměstnatelnosti a zahájit svou profesní dráhu, přičemž vždy hledáme mladé a motivované lidi – absolventy středních i vysokých škol, kteří budou budoucností našich obchodních aktivit. Zaměstnáváme více než tisíc zaměstnanců na plný nebo částečný úvazek ve věku do 25 let, především v našich prodejnách, ale také v centrální kanceláři. Abychom mladým lidem pomohli se získáváním pracovních zkušeností, nabízíme v našich prodejnách i stáže nebo praxe pro učně, díky čemuž si mohou vyzkoušet, jaké to je pracovat v maloobchodě. V loňském roce jsme v našich obchodech v České republice pomohli vyškolit téměř 550 učňů.


Prosazujeme genderovou diverzitu ve všech týmech a uvědomujeme si důležitost zastoupení žen v celé naší společnosti. Konec konců 76 % našeho pracovního kolektivu Tesco v České republice utvářejí právě ženy. Je pro nás důležité, aby se kolegové i kolegyně ve svém profesním i osobním životě cítili, že se jim dostává inspirace a podpory. Na podporu kolegyň v manažerských pozicích jsme například začali rozvíjet již zmíněnou skupinu Women’s Network. Chceme poskytovat ženám ve společnosti vhodné prostředí pro rady a inspiraci, aby se posunuly ve své kariéře kupředu, skloubily svůj profesní i osobní život, vytvořily užitečnou síť kontaktů a objevily, čím vším mohou přispívat k úspěchům společnosti. Mezi projednávaná témata tak patří rozvojové a kariérní příležitosti, vlastní seberozvoj, slaďování pracovního a rodinného života a dále též sponzorství a mentoring.

Rovné příležitosti


Ve společnosti Tesco usilujeme o to, aby se naši kolegové cítili co nejlépe, a to jak v práci, tak doma. Proto jsme v průběhu roku uspořádali několik iniciativ a kampaní v oblasti kvalitního života a zdraví, abychom podpořili naše kolegy ve snaze pečovat o své zdraví. Mezi naše aktivity v roce 2019 patřily například: y Ovoce zdarma pro kolegy ve vybraných obdobích v průběhu roku y Ochutnávky výrobků s vlastní značkou – ukázka našich produktů s nižším obsahem soli, cukru a tuku y Týden zdraví kolegů – pomoc, podpora a tipy pro zdravý životní styl y Inspirativní články na podporu duševního zdraví – jak se vyhnout depresi, jakým způsobem ovlivňují barvy činnost mozku či jak posílit přátelské vztahy v kolektivu a mnoho dalších.