Náš přístup

Mezi naše hodnoty patří chovat se k lidem tak, jak si přejeme, aby se ostatní chovali k nám, přičemž chceme zajistit, aby všichni kolegové mohli být sami sebou a měli možnost se v rámci společnosti Tesco dále rozvíjet. Usilujeme o to, aby všech 400 000 našich kolegů po celém světě, z nichž 11 000 je právě v České republice, jakož i miliony lidí, kteří pracují v našem dodavatelském řetězci, měli odpovídající, spravedlivě ohodnocenou práci a pracovali bezpečně.

Skvělé místo pro práci

Usilovně podporujeme naše kolegy. V roce 2019/20 jsme zrevidovali postup, jak sbírat zpětnou vazbu a naslouchat kolegům, a to spuštěním programu Tvůj názor je důležitý (Every Voice Matters), díky němuž budeme moci včas a pohotověji zareagovat na to, jak se naši kolegové v práci cítí, a následně přijímat cílenější opatření. Z nového každoročního hloubkového průzkumu, který probíhá v lednu, vyplynulo potěšující zjištění, že v České republice se jej zúčastnilo 52 % kolegů a z nich 76 % uvedlo, že podle jejich názoru je Tesco skvělým místem pro práci.


Ve střední Evropě jsme také vytvořili novou komunikační platformu, tzv. Colleague Contribution Panel (CCP). Jedná se o fórum, vedené jedním z našich ředitelů mimo výkonnou sféru (Non-Executive Directors) společnosti Tesco PLC, kde se pravidelně setkávají kolegové z celé společnosti a diskutují o tom, jaké otázky jsou pro ně nejdůležitější a do jaké míry se nám daří být vstřícní k našim kolegům a zákazníkům. Členové této skupiny spolupracují s vedením společnosti s cílem porozumět daným problémům a najít vzájemnou shodu ohledně opatření potřebných k dosažení změny tam, kde je to potřeba.
Pevně